Voditelji i stručni saradnici projekta Virtualne krizne intervencije

Četvrta faza edukacije-treninga 21.5.2021.- 09.07.2021. (01.06.-31.08.2021.)

Mentori, predavači i stručni saradnici:

Prof.dr.sc. Dubravka Kocijan Hercigonja, dr.med., dječji neuropsihijatar i psihoterapeut, supervizor

Prof.dr.sc. Gordana Buljan Flander, klinički psiholog i psihoterapeut, supervizor

Dr. Ranka Kalinić, spec. dječje psihijatrijeDoc. dr. sc. Bruna Profaca, klinički psiholog

Dr. sc. Mirela Badurina, psihoterapeut , supervizor

Sabina Zijadić Husić, psiholog, psihoteraput, supervizor

Prim. mr. sc. Azra Arnautović, dr.med., pedijatar psihoterapeut, supervizor

Mr.sc. Đana Lončarica, psiholog, psihoterapeut, supervizor

Marija Pavlović, psiholog, psihoteraput

Jelena Subašić, pedagog, psihoteraput pod supervizijom

Mirela Hadžić, psiholog, psihoterapeut

Senka Čimpo, psiholog, psihoterapeut, supervizor

Doc.dr.sc. Vildana Aziraj Smajić, psiholog, spec. kliničke psihologije, psihoteraput pod supervizijom

Treća faza edukacije-treninga 12.3.2021.- 30.04.2021. (01.03.-31.05.2021.)

Mentori, predavači i stručni saradnici:

Prof.dr.sc. Dubravka Kocijan Hercigonja, dr.med., dječji neuropsihijatar i psihoterapeut, supervizor

Prof.dr.sc. Gordana Buljan Flander, klinički psiholog i psihoterapeut, supervizor

dr. Ranka Kalinić, spec. dječje psihijatrije

Doc. dr. sc. Bruna Profaca, klinički psiholog

Dr. sc. Mirela Badurina, psihoterapeut , supervizor

Sabina Zijadić Husić, psiholog, psihoteraput, supervizor

Prim. mr. sc. Azra Arnautović, dr.med., pedijatar psihoterapeut, supervizor

Mr.sc. Đana Lončarica, psiholog, psihoterapeut, supervizor

Marija Pavlović, psiholog, psihoteraput

Jelena Subašić, pedagog, psihoteraput pod supervizijom

Mirela Hadžić, psiholog, psihoterapeut

Senka Čimpo, psiholog, psihoterapeut, supervizor

Doc.dr.sc. Vildana Aziraj Smajić, psiholog, spec. kliničke psihologije, psihoteraput pod supervizijom

 

Druga faza 11.12.2020. do 19.02.2021. (1.12.2020. -28.02.2021.)

Mentori, predavači i stručni saradnici:

Prof.dr.sc. Mirjana Graovac, dr.med., dječji psihijatar i psihoterapeut, supervizor

Prof.dr.sc. Gordana Buljan Flander, klinički psiholog i psihoterapeut, supervizor

Prof.dr.sc. Vera Daneš Brozek, dr.med., dječji neuropsihijatar i psihoterapeut

dr. Ranka Kalinić, spec. dječje psihijatrije

Dr. sc. Mirela Badurina, psihoterapeut , supervizor

Sabina Zijadić Husić, psiholog, psihoteraput, supervizor

Prim. mr. sc. Azra Arnautović, dr.med., pedijatar psihoterapeut, supervizor

Mr.sc. Đana Lončarica, psiholog, psihoterapeut, supervizor

Marija Pavlović, psiholog, psihoteraput

Jelena Subašić, pedagog, psihoteraput pod supervizijom

Mirela Hadžić, psiholog, psihoterapeut

Senka Čimpo, psiholog, psihoterapeut, supervizor

Mag. Tea Martinović, psiholog, psihoteraput u edukaciji

Ana Drina, bacc.therap.occup., okupacioni terapeut

 

Prva faza 18.09.2020. do 06.11.2021. (01.09-30.11.2020.)

Mentori, predavači i stručni saradnici:

Prof.dr.sc. Gordana Buljan Flander, klinički psiholog i psihoterapeut, supervizor

Prof.dr.sc. Vera Daneš Brozek, dr.med., dječji neuropsihijatar i psihoterapeut

Dr. sc. Mirela Badurina, psihoterapeut , supervizor

Sabina Zijadić Husić, psiholog, psihoteraput, supervizor

Prim. mr. sc. Azra Arnautović, dr.med., pedijatar psihoterapeut, supervizor

Mr.sc. Đana Lončarica, psiholog, psihoterapeut, supervizor

Marija Pavlović, psiholog, psihoteraput

Jelena Subašić, pedagog, psihoteraput pod supervizijom

Mr.sc. Iskra Mihalj, specijalista kliničke psihologije, psihoterapeut pod mentorstvom

Belma Žiga, psiholog, psihoteraput

Mag. Tea Martinović, psiholog, psihoteraput u edukaciji

Ana Drina, bacc.therap.occup., okupacioni terapeut

Samra Džebić, psiholog, psihoterapeut

 

Pilot projekat 21.05.2020. do 03.07.2020.

Mentori, predavači i stručni saradnici:

Prof.dr.sc. Vera Daneš Brozek, dr.med., dječji neuropsihijatar i psihoterapeut

Dr. sc. Mirela Badurina, psihoterapeut , supervizor

Sabina Zijadić Husić, psiholog, psihoteraput, supervizor

Prim. mr. sc. Azra Arnautović, dr.med., pedijatar psihoterapeut, supervizor

Mr.sc. Đana Lončarica, psiholog, psihoterapeut, supervizor

Marija Pavlović, psiholog, psihoteraput

Jelena Subašić, pedagog, psihoteraput pod supervizijom

Mr.sc. Iskra Mihalj, specijalista kliničke psihologije, psihoterapeut pod mentorstvom

Belma Žiga, psiholog, psihoteraput

Mag. Tea Martinović, psiholog, psihoteraput u edukaciji

 

Organizator edukacije zadržava pravo promjene predavača i stručnih saradnika tokom projekta.