Teme projekta Interdisciplinarna mreža stručnjaka

Modul 1.

tema: Promocija mentalnog zdravlja djece i adolescenata u BiH –Uvod u istraživački dio Projekta

cilj: Upoznati polaznike o cjelokupnoj  edukaciji i njenim direktnim i indirektnim ciljevima, razvijanje multidisciplinarnosti stručnjaka kroz razvoj i jačanje grupne kohezije i briga o sebi

Modul 2.

tema: Uticaj različitih konteksta na rast i razvoj djece i adolescenata

cilj: Unapređenje znanja o uticaju različitih konteksta na rast i razvoj djece i adolescenata.

Modul 3.

tema: Porodica/Obitelj i kriza

cilj: Jačanje grupne/obiteljske/porodične kohezije/povezanosti i procesa koji se dešavaju tokom pružanja intervencija u krizi. Jačanje roditeljskih kompetencija iz različitih porodičnih dinamika (razvedeni roditelji, roditelji iz visokokonfliktnih razvoda i roditelji iz potpunih porodica,samohrani roditelji zbog smrti partnera).

Modul 4.

tema: Psihološke reakcije i razvoj mentalno-zdravstvenih problema u djece i adolescenata

cilj: Prepoznavanje simptoma i psiholoških reakcija na kriznu situaciju, te razlika između očekivanih i prihvatljivih reakcija na pojačan stres i krizu (koje ne zahtijevaju krizne intervencije), te patoloških reakcija (gdje je nužna krizna intervencija) i mogućeg razvoja problema mentalnog zdravlja djece, adolescenata i odraslih. Identifikacija pojedinaca i/ili skupine kojima treba dodatna podrška (trijaža). Jačanje povezivanja sa drugim institucijama

Modul 5.

tema: Multidisciplinarni koncept – Ko smo mi? Koliko se dobro poznajemo?

cilj: Upoznavanje vlastitih i mogućnosti drugih. Osnažiti pozitivan stav mogućnostima saradnje u prevenciji i intervencijama u porodici/obitelji i zajednici za aktelne probleme. Razviti povjerenje u vlastitu ulogu i ulogu drugih i multidisciplinarni koncept. (npr. centri za socijalni rad, policija, zdravstvene organizacije, pravosuđe, nevladine organizacije, mediji ,škole, ).Unaprijediti vještinu komunikacije.

Modul 6.

tema: Razvoj identiteta djece i adoelscenata

cilj: Unapređenje znanja stručnjaka o temi razvoja identiteta uopšte, te znanja o psihoseksualnom razvoju djece i adolescenata. Uopšteno razvoj identiteta u djece i adolescenata. Psihoseksualni razvoj sa osvrtom na razvoj rodnog i seksualnog identiteta kod djece i adolescenata.

Modul 7.

tema: Rezilijentnost i Mentalizacija

cilj: Upoznati se pojmom i značajerm razvoja rezilijentnosti u djece, adolescenata, porodice i zajednice. Upoznati se pojmom procesa mentalizacije u djece i adolescenata. Usvajanje tehnika razvoja kapaciteta rezilijentnosti koje se mogu koristiti u specifičnim situacijama.