Članovi BHIDAPA-e

Članovi Asocijacije mogu biti:

 • Stalni članovi
 • Stalni članovi stručnog tima
 • Vanjski članovi – stručni saradnici tima
 • Stalni članovi edukacijskog tima
 • Članovi znansteno-stručnog tima
 • Članovi odbora djece, mladih i roditelja
 • Počasni članovi

Počasni članovi Asocijacije

Prof. dr. med. sc. Dubravka Kocijan-Hercigonja – Neuropsihijatar i integrativni psihoterapeut za djecu, adolescente i odrasle, supervizor, stalni član edukacijskog, stručnog i znanstvenog tima

Prof. dr. psih. sc. Gordana Buljan Flander – Klinički psiholog, integrativni psihoterapeut za djecu, adolescente i odrasle, supervizor, stalni član edukacijskog, stručnog i znanstvenog tima

Prof. dr. med. sc. Vera Daneš Brozek – Dječiji psihijatar, psihonalitičar, supervizor, stalni član edukacijskog, stručnog i znanstvenog tima

Prof. dr. med. sc. Mirjana Graovac  – dječji i adolescentni psihijatar, psihoanalitički psihodramski psihoterapeut, supervizor, stalni član edukacijskog, stručnog i znanstvenog tima

Prim. dr. Goran Čerkez, dopredsjednik organizacionog odbora i stalni član znanstveno-stručnog tima

Stalni članovi edukacijskog tima Asocijacije

 1. Mr. sci Joanna Hewitt Evans, Socijalni radnik, integrativni i geštalt psihoterapeut, supervizor
 2. Dr.sc. Vesna Hercigonja Novković, Defektolog, integrativni psihoterapeut
 3. Prof. dr. sc. Gregor Žvelc – Psiholog, TA, Integrativni psihoterapeut, EMDR, KBT
 4. Doc. dr. sc. Bruna Profaca, klinički psiholog
 5. Dr. sc. Maša Žvelc  – Psiholog, TA, Integrativni psihoterapeut, supervizor
 6. Prof.dr.sc. Goran Arbanas, dr.med., psihijatar, psihoanalitičar i seksualni psihoterapeut
 7. Prof. dr. sc. Vlasta Rudan, dr.med., dječji psihijatar, psihoanalitičar
 8. Prof. dr. sc. Vesna Vidović, dr. med, dječji i adolescentni psihijatar i obiteljski psihoterapeut
 9. Dr. sc. Mirela Badurina, geštalt, integrativni psihoterapeut za djecu i adolescente, supervizor
 10. Sabina Zijadić Husić, psiholog, geštalt, integrativni psihoterapeut za djecu i adolescente, supervizor
 11. Mr.sc. Đana Lončarica, psiholog, geštalt, sistemski porodični psihoterapeut, integrativni psihoterapeut za djecu i adolescente, supervizor
 12. Prof. dr. sc. Igor Krnetić, psiholog i KBT terapeut
 13. Prim. dr. Ranka Kalinić – dječiji psihijatar i psihoterapeut
 14. Mirela Hadžić, psiholog, KBT terapeut, dječji i adolescentni psihoterapijski savjetnik pod supervizijom
 15. Doc. dr. sc. Vildana Aziraj Smajić, spec. kliničke psihologije, KBT i EMDR pod supervizijom
 16. Prim. dr. Ranka Kalinić – dječiji psihijatar i psihoterapeut
 17. Prof. dr. sc. Mirjana Mavrak, pedagog-psiholog, geštalt psihoterapeut
 18. MA Jon Blend, socijalni radnik, Oaklander geštalt psihoterapeut za djecu
 19. Prof. dr. sc. Vesna Petrović, psiholog, integrativni psihoterapeut

Stalni i vanjski članovi stručnog tima Asocijacije

 1. Dr. zdrav. sc. Mirela Badurina – EAGT, ECP i EIATSCYP – Geštalt Psihoterapeut – Dječiji i Adolescentni Integrativni Psihoterapeut, Supervizor pod supervizijom i Principal trener
 2. Prof. dr. sc. Vera Daneš Brozek, dr. med, dječji psihijatar i psihodinamski psihoterapeut
 3. Sabina Zijadić Husić – EIATSCYP – Geštalt Psihoterapeut – Dječiji i Adolescentni Integrativni Psihoterapeut, Supervizor pod supervizijom, Trener u edukaciji
 4. Mr. med.sc. dr. Azra Arnautović – EIATSCYP – Grupni Analitičar Psihoterapeut – Dječiji i Adolescentni Integrativni Psihoterapeut, Supervizor
 5. Mirela Hadžić – Kognitivno-Bihevioralni Psihoterapeut i individualni psihoterapeut
 6. Mr. sc. Lejla Šabanagić Hadžić, magistra dječje i adolescentne psihijatrije i psihologije, klinički psiholog
 7. Mr. sc. Đana Lončarica, doktorantica zdravstvenih znanosti– EAGT, ECP i EIATSCYP – Geštalt i Obiteljski Psihoterapeut – Dječiji i Adolescentni Integrativni Psihoterapeut, Supervizor  i Trener u edukaciji
 8. Senka Čimpo – EAGT, ECP i EIATSCYP – Geštalt Psihoterapeut – Dječiji i Adolescentni Integrativni Psihoterapeut, Supervizor
 9. Jelena Subašić – Pedagog. Dječiji i Adolescentni Integrativni Psihoterapeut pod supervizijom
 10. Marija Pavlović – EAGT, Geštalt Psihoterapeut, Dječiji i Adolescentni Integrativni Psihoterapeut pod supervizijom
 11. Prof. dr. sc. Dubravka Kocijan Hercigonja, dr. med., dječji i adolescentni neuropsihijatar i integrativni psihoterapeut
 12. Prof. dr. sc. Gordana Buljan Flander, klinički psiholog, dječji i adolescentni Integrativni psihoterapeut
 13. Prof. dr. sc. Mirjana Graovac, dr. med., specijalnista dječji i adolescentni psihijatrije i psihoanalitičke psihoterapije
 14. Prof. dr. sc. Saida Fišeković, dr. med., neuropsihijatar i psihoterapeut

Stalni članovi Asocijacije

 1. Sven Badurina – Predsjednik Osnivačke Skuštine
 2. Denis Badurina – Softverska i web podrška
 3. Dipl. oec. Amela Konaković – član osnivačke Skupštine, Geštalt Psihoterapeut
 4. Dipl. oec. Adi Grebović, Menadžer
 5. Vladimir Žuržulović – Grafička-printing podrška
 6. Dipl. oec. Amela Konaković – Geštalt Psihoterapeut
 7. dipl. dizajner Amela Hadžimejlić, koordinator centra
 8. Selma Gaši – EAGT, ECP i EIATSCYP – Geštalt Psihoterapeut i KBT Pod Supervizijom – Dječiji i Adolescentni Integrativni Psihoterapeut, Supervizor pod supervizijom
 9. Belma Žiga – EIATSCYP, KBT i Dječiji i Adolescentni Integrativni Psihoterapeut
 10. Samra Džebić – Diplomirani Dječji i Adolescentni Integrativni Psihoterapeut – EIATSCYP
 11. Andrea Marić –  Diplomirani Dječji i Adolescentni Integrativni Psihoterapeu – EIATSCYP
 12. Aida Jerlagić –  Diplomirani Dječji i Adolescentni Integrativni Psihoterapeut – EIATSCYP
 13. Maja Kajtaz – Diplomirani Dječji i Adolescentni Integrativni Psihoterapeut – EIATSCYP
 14. Dr.sc. Nihada Čolić – Diplomirani Dječji i Adolescentni Integrativni Savjetnik – EIATSCYP
 15. Adisa Šuvalija –  Diplomirani Dječji i Adolescentni Integrativni Savjetni – EIATSCYP
 16. Mr. sc. Elma Omersoftić – Certificirani Psihoterapeut Transakcione Analize, Supervizor
 17. Mr. Lejla Hadžiahmić – Edukantica završne godine Dječije i Adolescentne Integrativne Psihoterapije
 18. Mr.sc. Iskra Vučina – Diplomirani Dječji i Adolescentni Integrativni Psihoterapeut – EIATSCYP
 19. Samira Kudić – Diplomirani Dječji i Adolescentni Integrativni Psihoterapeut
 20. Maja Džakula – Diplomirani Dječji i Adolescentni Integrativni Psihoterapeut – EIATSCYP
 21. Merima Špirtović – Diplomirani Dječji i Adolescentni Integrativni Psihoterapeut
 22. Amra Razman – Diplomirani Dječji i Adolescentni Integrativni Psihoterapeut – EIATSCYP
 23. Dr. Katarina Višić – Diplomirani Dječji i Adolescentni Integrativni Psihoterapeut – EIATSCYP
 24. mag. psych. Mia Roje Đapić –Diplomirani Dječji i Adolescentni Integrativni Psihoterapeut – EIATSCYP
 25. Tea Martinović – mag. psihologije – Edukacija KBT – Edukantica druge godine Dječije i Adolescentne Integrativne Psihoterapije
 26. Belma Šteta, mag. psihologije –Edukantica druge godine Dječije i Adolescentne Integrativne Psihoterapije
 27. Hanka Daul –mr.logoped – Edukantica druge godine Dječije i Adolescentne Integrativne Psihoterapije
 28. dr. Sanja Kaleba – psihijatar, TA psihoterapije- Edukantica druge godine Dječije i Adolescentne Integrativne Psihoterapije
 29. Miroslava Marjanović, psiholog – Edukantica druge godine Dječije i Adolescentne Integrativne Psihoterapije
 30. Zvjezdana Aličić, pedagog-psiholog  – Edukantica druge godine Dječije i Adolescentne Integrativne Psihoterapije
 31. Sabina Ahmičić Gušo, pedagog-psiholog  – Edukantica prve godine Dječije i Adolescentne Integrativne Psihoterapije
 32. Adisa Vrabac, soc.rad. – Edukantica prve godine Dječije i Adolescentne Integrativne Psihoterapije
 33. Mr. psih. Iva Brešić, –Edukantica prve godine Dječije i Adolescentne Integrativne Psihoterapije
 34. Ružica Vorgić, soc. pedagog Edukantica prve godine Dječije i Adolescentne Integrativne Psihoterapije
 35. Mr. psih. Dženeta Otuzbir Mustajbegović Edukantica prve godine Dječije i Adolescentne Integrativne Psihoterapije
 36. dr.sc. Mirzeta Jahić, pedagog –  Edukantica prve godine Dječije i Adolescentne Integrativne Psihoterapije
 37. Adela Ramović, psiholog-  Edukantica prve godine Dječije i Adolescentne Integrativne Psihoterapije
 38. dr.sc. Slavica Tutnjević, psiholog – Edukantica prve godine Dječije i Adolescentne Integrativne Psihoterapije
 39. Mersiha Žmirić, prof. pedagogije – Edukantica prve godine Dječije i Adolescentne Integrativne Psihoterapije
 40. Amina Cerić, psiholog – Edukantica prve godine Dječije i Adolescentne Integrativne Psihoterapije
 41. mr. psih. Klaudija Ribić, Edukantica prve godine Dječije i Adolescentne Integrativne Psihoterapije
 42. Selma Abaspahić, psiholog –Edukantica prve godine Dječije i Adolescentne Integrativne Psihoterapije
 43. Marijana Bulatović- Medenica, psiholog, geštalt psihoterapeut Edukantica prve godine Dječije i Adolescentne Integrativne Psihoterapije
 44. Mirela Hadžić, psiholog, KBT psihoterapeut Edukantica prve godine Dječije i Adolescentne Integrativne Psihoterapije
 45. Mia Komšić, psiholog – Edukantica prve godine Integrativne Psihoterapije
 46. MA Lejla Mustoo  Başer, klinički psiholog – Edukantica prve godine Integrativne Psihoterapije
 47. Aida Brdar, soc.rad. Edukantica prve godine Integrativne Psihoterapije
 48. Ljiljana Uletilović, psiholog Edukantica prve godine Integrativne Psihoterapije
 49. Nela Karmen Cikotić, psiholog – Edukantica prve godine Integrativne Psihoterapije
 50. Emina Sinanović, psiholog – Edukantica prve godine Integrativne Psihoterapije
 51. Mr. psih. Zlatan Jovanović, dipl. politogog Edukantica prve godine Integrativne Psihoterapije
 52. Yamen Herkes, psiholog, TA basic levelEdukantica prve godine Integrativne Psihoterapije
 53. MA Hana Sokolović, psiholog – Edukantica prve godine Integrativne Psihoterapije
 54. Faruk Džindo, dipl. defektolog-oligofrenolog –  Edukantica prve godine Integrativne Psihoterapije