Članovi BHIDAPA-e

Članovi Asocijacije mogu biti:

 • Stalni članovi
 • Stalni članovi stručnog tima
 • Vanjski članovi – stručni saradnici tima
 • Stalni članovi edukacijskog tima
 • Članovi znansteno-stručnog tima
 • Članovi odbora djece, mladih i roditelja
 • Počasni članovi

Počasni članovi Asocijacije

Prof. dr. med. sc. Dubravka Kocijan-Hercigonja – Neuropsihijatar i integrativni psihoterapeut za djecu, adolescente i odrasle, supervizor, stalni član edukacijskog, stručnog i znanstvenog tima

Prof. dr. psih. sc. Gordana Buljan Flander – Klinički psiholog, integrativni psihoterapeut za djecu, adolescente i odrasle, supervizor, stalni član edukacijskog, stručnog i znanstvenog tima

Prof. dr. med. sc. Vera Daneš Brozek – Dječiji psihijatar, psihonalitičar, supervizor, stalni član edukacijskog, stručnog i znanstvenog tima

Prof. dr. med. sc. Mirjana Graovac  – dječji i adolescentni psihijatar, psihoanalitički psihodramski psihoterapeut, supervizor, stalni član edukacijskog, stručnog i znanstvenog tima

Prim. dr. Goran Čerkez, dopredsjednik organizacionog odbora i stalni član znanstveno-stručnog tima

Stalni članovi edukacijskog tima Asocijacije

 1. Mr. sci Joanna Hewitt Evans, Socijalni radnik, integrativni i geštalt psihoterapeut, supervizor
 2. Dr.sc. Vesna Hercigonja Novković, Defektolog, integrativni psihoterapeut
 3. Prof. dr. sc. Gregor Žvelc – Psiholog, TA, Integrativni psihoterapeut, EMDR, KBT
 4. Doc. dr. sc. Bruna Profaca, klinički psiholog
 5. Dr. sc. Maša Žvelc  – Psiholog, TA, Integrativni psihoterapeut, supervizor
 6. Prof.dr.sc. Goran Arbanas, dr.med., psihijatar, psihoanalitičar i seksualni psihoterapeut
 7. Prof. dr. sc. Vlasta Rudan, dr.med., dječji psihijatar, psihoanalitičar
 8. Prof. dr. sc. Vesna Vidović, dr. med, dječji i adolescentni psihijatar i obiteljski psihoterapeut
 9. Dr. sc. Mirela Badurina, geštalt, integrativni psihoterapeut za djecu i adolescente, supervizor
 10. Sabina Zijadić Husić, psiholog, geštalt, integrativni psihoterapeut za djecu i adolescente, supervizor
 11. Prim. mr. sc. dr. Azra Arnautović, pedijatar, grupni analitičar, integrativni psihoterapeut za djecu i adolescente, supervizor
 12. Mr.sc. Đana Lončarica, psiholog, geštalt, sistemski porodični psihoterapeut, integrativni psihoterapeut za djecu i adolescente, supervizor
 13. Prof. dr. sc. Igor Krnetić, psiholog i KBT terapeut
 14. Prim. dr. Ranka Kalinić – dječiji psihijatar i psihoterapeut
 15. Mirela Hadžić, psiholog, KBT terapeut, dječji i adolescentni psihoterapijski savjetnik pod supervizijom
 16. Doc. dr. sc. Vildana Aziraj Smajić, spec. kliničke psihologije, KBT i EMDR pod supervizijom
 17. Prim. dr. Ranka Kalinić – dječiji psihijatar i psihoterapeut
 18. Prof. dr. sc. Mirjana Mavrak, pedagog-psiholog, geštalt psihoterapeut
 19. MA Jon Blend, socijalni radnik, Oaklander geštalt psihoterapeut za djecu
 20. Prof. dr. sc. Vesna Petrović, psiholog, integrativni psihoterapeut

Stalni i vanjski članovi stručnog tima Asocijacije

 1. Dr. zdrav. sc. Mirela Badurina – EAGT, ECP i EIATSCYP – Geštalt Psihoterapeut – Dječiji i Adolescentni Integrativni Psihoterapeut, Supervizor pod supervizijom i Principal trener
 2. Prof. dr. sc. Vera Daneš Brozek, dr. med, dječji psihijatar i psihodinamski psihoterapeut
 3. Sabina Zijadić Husić – EIATSCYP – Geštalt Psihoterapeut – Dječiji i Adolescentni Integrativni Psihoterapeut, Supervizor pod supervizijom, Trener u edukaciji
 4. Prof. dr. sc. Mirjana Graovac, dr. med., specijalnista dječji i adolescentni psihijatrije i psihoanalitičke psihoterapije
 5. Mr. med.sc. dr. Azra Arnautović – EIATSCYP – Grupni Analitičar Psihoterapeut – Dječiji i Adolescentni Integrativni Psihoterapeut, Supervizor
 6. Mirela Hadžić – Kognitivno-Bihevioralni Psihoterapeut i individualni psihoterapeut
 7. Mr. sc. Lejla Šabanagić Hadžić, magistra dječje i adolescentne psihijatrije i psihologije, klinički psiholog
 8. Jelena Subašić – Pedagog. Dječiji i Adolescentni Integrativni Psihoterapeut pod supervizijom
 9. Prof. dr. sc. Dubravka Kocijan Hercigonja, dr. med., dječji i adolescentni neuropsihijatar i integrativni psihoterapeut
 10. Prof. dr. sc. Gordana Buljan Flander, klinički psiholog, dječji i adolescentni Integrativni psihoterapeut
 11. Prof. dr. sc. Saida Fišeković, dr. med., neuropsihijatar i psihoterapeut

Stalni članovi Asocijacije

 1. Sven Badurina – Predsjednik Osnivačke Skuštine
 2. Dipl. oec. Amela Konaković – član osnivačke Skupštine, Geštalt Psihoterapeut
 3. Denis Badurina – Tehnički direktor
 4. Dipl. oec. Adi Grebović, Menadžer
 5. dipl. dizajner Amela Hadžimejlić, koordinator centra
 6. Vladimir Žuržulović – Grafička-printing podrška
 7. Selma Gaši – EAGT, ECP i EIATSCYP – Geštalt Psihoterapeut i KBT Pod Supervizijom – Dječiji i Adolescentni Integrativni Psihoterapeut, Supervizor pod supervizijom
 8. Belma Žiga – EIATSCYP, KBT i Dječiji i Adolescentni Integrativni Psihoterapeut
 9. Samra Džebić – Diplomirani Dječji i Adolescentni Integrativni Psihoterapeut – EIATSCYP
 10. Andrea Marić –  Diplomirani Dječji i Adolescentni Integrativni Psihoterapeu – EIATSCYP
 11. Aida Jerlagić –  Diplomirani Dječji i Adolescentni Integrativni Psihoterapeut – EIATSCYP
 12. Maja Kajtaz – Diplomirani Dječji i Adolescentni Integrativni Psihoterapeut – EIATSCYP
 13. Dr.sc. Nihada Čolić – Diplomirani Dječji i Adolescentni Integrativni Savjetnik – EIATSCYP
 14. Adisa Šuvalija –  Diplomirani Dječji i Adolescentni Integrativni Savjetni – EIATSCYP
 15. Mr. sc. Elma Omersoftić – Certificirani Psihoterapeut Transakcione Analize, Supervizor
 16. Mr. Lejla Hadžiahmić – Edukantica završne godine Dječije i Adolescentne Integrativne Psihoterapije
 17. Mr.sc. Iskra Vučina – Diplomirani Dječji i Adolescentni Integrativni Psihoterapeut – EIATSCYP
 18. Samira Kudić – Diplomirani Dječji i Adolescentni Integrativni Psihoterapeut
 19. Maja Džakula – Diplomirani Dječji i Adolescentni Integrativni Psihoterapeut – EIATSCYP
 20. Merima Špirtović – Diplomirani Dječji i Adolescentni Integrativni Psihoterapeut
 21. Amra Razman – Diplomirani Dječji i Adolescentni Integrativni Psihoterapeut – EIATSCYP
 22. Dr. Katarina Višić – Diplomirani Dječji i Adolescentni Integrativni Psihoterapeut – EIATSCYP
 23. mag. psych. Mia Roje Đapić –Diplomirani Dječji i Adolescentni Integrativni Psihoterapeut – EIATSCYP
 24. Tea Martinović – mag. psihologije – Edukacija KBT – Edukantica druge godine Dječije i Adolescentne Integrativne Psihoterapije
 25. Belma Šteta, mag. psihologije –Edukantica druge godine Dječije i Adolescentne Integrativne Psihoterapije
 26. Hanka Daul –mr.logoped – Edukantica druge godine Dječije i Adolescentne Integrativne Psihoterapije
 27. dr. Sanja Kaleba – psihijatar, TA psihoterapije- Edukantica druge godine Dječije i Adolescentne Integrativne Psihoterapije
 28. Miroslava Marjanović, psiholog – Edukantica druge godine Dječije i Adolescentne Integrativne Psihoterapije
 29. Zvjezdana Aličić, pedagog-psiholog  – Edukantica druge godine Dječije i Adolescentne Integrativne Psihoterapije
 30. Sabina Ahmičić Gušo, pedagog-psiholog  – Edukantica prve godine Dječije i Adolescentne Integrativne Psihoterapije
 31. Adisa Vrabac, soc.rad. – Edukantica prve godine Dječije i Adolescentne Integrativne Psihoterapije
 32. Mr. psih. Iva Brešić, –Edukantica prve godine Dječije i Adolescentne Integrativne Psihoterapije
 33. Ružica Vorgić, soc. pedagog Edukantica prve godine Dječije i Adolescentne Integrativne Psihoterapije
 34. Mr. psih. Dženeta Otuzbir Mustajbegović Edukantica prve godine Dječije i Adolescentne Integrativne Psihoterapije
 35. dr.sc. Mirzeta Jahić, pedagog –  Edukantica prve godine Dječije i Adolescentne Integrativne Psihoterapije
 36. Adela Ramović, psiholog-  Edukantica prve godine Dječije i Adolescentne Integrativne Psihoterapije
 37. dr.sc. Slavica Tutnjević, psiholog – Edukantica prve godine Dječije i Adolescentne Integrativne Psihoterapije
 38. Mersiha Žmirić, prof. pedagogije – Edukantica prve godine Dječije i Adolescentne Integrativne Psihoterapije
 39. Amina Cerić, psiholog – Edukantica prve godine Dječije i Adolescentne Integrativne Psihoterapije
 40. mr. psih. Klaudija Ribić, Edukantica prve godine Dječije i Adolescentne Integrativne Psihoterapije
 41. Selma Abaspahić, psiholog –Edukantica prve godine Dječije i Adolescentne Integrativne Psihoterapije
 42. Marijana Bulatović- Medenica, psiholog, geštalt psihoterapeut Edukantica prve godine Dječije i Adolescentne Integrativne Psihoterapije
 43. Mirela Hadžić, psiholog, KBT psihoterapeut Edukantica prve godine Dječije i Adolescentne Integrativne Psihoterapije
 44. Mia Komšić, psiholog – Edukantica prve godine Integrativne Psihoterapije
 45. MA Lejla Mustoo  Başer, klinički psiholog – Edukantica prve godine Integrativne Psihoterapije
 46. Aida Brdar, soc.rad. Edukantica prve godine Integrativne Psihoterapije
 47. Ljiljana Uletilović, psiholog Edukantica prve godine Integrativne Psihoterapije
 48. Nela Karmen Cikotić, psiholog – Edukantica prve godine Integrativne Psihoterapije
 49. Emina Sinanović, psiholog – Edukantica prve godine Integrativne Psihoterapije
 50. Mr. psih. Zlatan Jovanović, dipl. politogog Edukantica prve godine Integrativne Psihoterapije
 51. Yamen Herkes, psiholog, TA basic levelEdukantica prve godine Integrativne Psihoterapije
 52. MA Hana Sokolović, psiholog – Edukantica prve godine Integrativne Psihoterapije
 53. Faruk Džindo, dipl. defektolog-oligofrenolog –  Edukantica prve godine Integrativne Psihoterapije