Članovi BHIDAPA-e

Počasni član Asocijacije

 1. Prof. dr. sc. Dubravka Kocijan-Hercigonja – Neuropsihijatar i integrativni psihoterapeut za djecu, adolescente i odrasle
 2. Prof. dr. sc. Gordana Buljan Flander – Klinički psiholog, integrativni psihoterapeut za djecu, adolescente i odrasle
 3. Prof. dr. sc. Vera Daneš – Psihijatar, psihonalitičar
 4. Prof. dr. sc. Mirjana Graovac  – Psihoanalitički psihodramski psihoterapeut
 5. Mr. sci Joanna Hewitt Evans – socijalni radnik, integrativni i geštalt psihoterapeut
 6. Prof. dr. sc. Saida Fišeković – Neuropsihijatar, TA psihoterapeut

Popis članova Asocijacije

 1. Dr. sc. Mirela Badurina – EAGT, ECP i EIATSCYP – Geštalt Psihoterapeut – Dječiji i Adolescentni Integrativni Psihoterapeut
 2. Sven Badurina – Predsjednik Osnivačke Skuštine
 3. Denis Badurina – Softverska Podrška
 4. Vladimir Žuržulović – Dizajner
 5. Dipl. oec. Amela Konaković – Geštalt Psihoterapeut
 6. Mr.Sc. Dr. Azra Arnautović – EIATSCYP – Grupni Analitičar Psihoterapeut – Dječiji i Adolescentni Integrativni Psihoterapeut
 7. Senka Čimpo – EAGT, ECP i EIATSCYP – Geštalt Psihoterapeut – Dječiji i Adolescentni Integrativni Psihoterapeut
 8. Mr. Đana Lončarica – EAGT, ECP i EIATSCYP – Geštalt i Obiteljski Psihoterapeut – Dječiji i Adolescentni Integrativni Psihoterapeut
 9. Srebrenka Hota – EAGT i EIATSCYP – Geštalt Psihoterapeut – Dječiji i Adolescentni Integrativni Psihoterapeut
 10. Belma Žiga – EIATSCYP – Kognitivno-Bihevioralni Psihoterapeut – Dječiji i Adolescentni Integrativni Psihoterapeut
 11. Selma Gaši – EAGT, ECP i EIATSCYP – Geštalt Psihoterapeut i KBT Pod Supervizijom – Dječiji i Adolescentni Integrativni Psihoterapeut
 12. Mirjana Gavrić Hopić – EIATSCYP – Geštalt Psihoterapeut – Dječiji i Adolescentni Integrativni Psihoterapeut
 13. Sabina Zijadić Husić – EAGT i EIATSCYP – Geštalt Psihoterapeut – Dječiji i Adolescentni Integrativni Psihoterapeut
 14. Samra Džebić – Edukacija Dječji i Adolescentni Psihoterapeut
 15. Aida Jerlagić – Edukacija Dječji i Adolescentni Psihoterapeut / Savjetnik
 16. Maja Kajtaz – Edukacija Dječji i Adolescentni Psihoterapeut / Savjetnik
 17. Alma Hadžiskakić – Napredni modul Realitetne Terapije – Edukacija Dječji i Adolescentni Psihoterapeut
 18. Marija Krivačić – EAGT i ECP – Geštalt Psihoterapeut, Učitelj i Supervizor
 19. Sanela Selmanović Podrug – EAGT i ECP – Geštalt Psihoterapeut i Supervizor
 20. Elma Omersoftić – Certificirani Psihoterapeut Transakcione Analize
 21. Mr. Sandra Muratović – Kognitivno-Bihevioralni Psihoterapeut
 22. Mr. sc. Lejla Smajić Hodžić – Kognitivno-Bihevioralni Psihoterapeut i EMDR Psihoterapeut pod Supervizijom
 23. Mr. sc. Mirjana Brajković – EAGT, Geštalt i Obiteljski Psihoterapeut
 24. Emilija Kusić – Edukacija Dječji i Adolescentni Psihoterapeut / Savjetnik
 25. Andrea Marić – Edukacija Dječji i Adolescentni Psihoterapeut
 26. Mr. Lejla Hadžiahmić – Edukacija Dječji i Adolescentni Psihoterapeut
 27. Mr. sc. Biljana Popović – EAGT i ECP Geštalt psihoterapeut, dječji i adolescentni psihoterapeut
 28. Adi Hasanbašić – EAGT i ECP Geštalt psihoterapeut
 29. Mr.Sc. Iskra Vučina – Edukacija Dječji i Adolescentni Psihoterapeut
 30. Samira Kudić – Edukacija Dječji i Adolescentni Psihoterapeut
 31. Maja Džakula – Edukacija Dječji i Adolescentni Psihoterapeut
 32. Jelena Čvoro – Edukacija Dječji i Adolescentni Psihoterapeut
 33. Maja Alihodžić – Kognitivno-Bihevioralni Psihoterapeut pod supervizijom – Edukacija Dječji i Adolescentni Psihoterapeut
 34. Merima Špirtović – Edukacija Dječji i Adolescentni Psihoterapeut
 35. Amra Razman – Edukacija Dječji i Adolescentni Psihoterapeut
 36. Mr.sc. Nihada Čolić – Edukacija Dječji i Adolescentni Savjetnik
 37. Adisa Šuvalija – Edukacija Dječji i Adolescentni Savjetnik
 38. Marija Pavlović – Geštalt Psihoterapeut – Edukacija Dječji i Adolescentni Psihoterapeut
 39. Dr. Katarina Višić – REBT – Edukacija Dječji i Adolescentni Psihoterapeut