Članovi BHIDAPA-e

Počasni članovi Asocijacije

 1. Prof. dr. med. sc. Dubravka Kocijan-Hercigonja – Neuropsihijatar i integrativni psihoterapeut za djecu, adolescente i odrasle, supervizor
 1. Prof. dr. psih. sc. Gordana Buljan Flander – Klinički psiholog, integrativni psihoterapeut za djecu, adolescente i odrasle, supervizor
 2. Prof. dr. med. sc. Vera Daneš – Psihijatar, psihonalitičar, supervizor
 3. Prof. dr. med. sc. Mirjana Graovac  – Psihoanalitički psihodramski psihoterapeut, supervizor
 4. Mr. sci Joanna Hewitt Evans – Socijalni radnik, integrativni i geštalt psihoterapeut, supervizor
 5. Prof. dr. psih. sc. Lidija Pecotić – psiholog, geštalt psihoterapeut, supervizor
 6. Prof. dr. med. sc. Saida Fišeković – Neuropsihijatar, TA psihoterapeut, supervizor
 7. Prof. dr. sc. Gregor Žvelc – Psiholog, TA, Integrativni psihoterapeut, EMDR, KBT
 8. Dr. sc. Maša Žvelc  – Psiholog, TA, Integrativni psihoterapeut, supervizor

Popis članova Asocijacije

 1. Dr. zdrav. sc. Mirela Badurina – EAGT, ECP i EIATSCYP – Geštalt Psihoterapeut – Dječiji i Adolescentni Integrativni Psihoterapeut, Supervizor pod supervizijom i Principal trener
 2. Sven Badurina – Predsjednik Osnivačke Skuštine
 3. Denis Badurina – Softverska Podrška
 4. Vladimir Žuržulović – Dizajner
 5. Dipl. oec. Amela Konaković – Geštalt Psihoterapeut
 6. Mr. med.sc. dr. Azra Arnautović – EIATSCYP – Grupni Analitičar Psihoterapeut – Dječiji i Adolescentni Integrativni Psihoterapeut, Supervizor pod supervizijom
 7. Senka Čimpo – EAGT, ECP i EIATSCYP – Geštalt Psihoterapeut – Dječiji i Adolescentni Integrativni Psihoterapeut, Supervizor pod supervizijom
 8. Mr. sc. Đana Lončarica, doktorantica zdravstvenih znanosti– EAGT, ECP i EIATSCYP – Geštalt i Obiteljski Psihoterapeut – Dječiji i Adolescentni Integrativni Psihoterapeut, Supervizor pod supervizijom i Trener u edukaciji
 9. Srebrenka Hota – EAGT i EIATSCYP – Geštalt Psihoterapeut – Dječiji i Adolescentni Integrativni Psihoterapeut
 10. Belma Žiga – EIATSCYP – Kognitivno-Bihevioralni Psihoterapeut – Dječiji i Adolescentni Integrativni Psihoterapeut, Supervizor pod supervizijom
 11. Selma Gaši – EAGT, ECP i EIATSCYP – Geštalt Psihoterapeut i KBT Pod Supervizijom – Dječiji i Adolescentni Integrativni Psihoterapeut, Supervizor pod supervizijom
 12. Mirjana Gavrić Hopić – EIATSCYP – Geštalt Psihoterapeut – Dječiji i Adolescentni Integrativni Psihoterapeut, Supervizor pod supervizijom
 13. Sabina Zijadić Husić – EAGT i EIATSCYP – Geštalt Psihoterapeut – Dječiji i Adolescentni Integrativni Psihoterapeut, Supervizor pod supervizijom, Trener u edukaciji
 14. Samra Džebić – Diplomirani Dječji i Adolescentni Integrativni Psihoterapeut
 15. Andrea Marić –  Diplomirani Dječji i Adolescentni Integrativni Psihoterapeut
 16. Aida Jerlagić –  Diplomirani Dječji i Adolescentni Integrativni Psihoterapeut
 17. Maja Kajtaz – Diplomirani Dječji i Adolescentni Integrativni Psihoterapeut
 18. Mr.sc. Nihada Čolić – Diplomirani Dječji i Adolescentni Integrativni Savjetnik
 19. Adisa Šuvalija –  Diplomirani Dječji i Adolescentni Integrativni Savjetnik
 20. Marija Krivačić – EAGT i ECP – Geštalt Psihoterapeut,
 21. Mr. sc. Elma Omersoftić – Certificirani Psihoterapeut Transakcione Analize, Supervizor pod supervizijom
 22. Mr. sc. Sandra Muratović – Kognitivno-Bihevioralni Psihoterapeut i individualni psihoterapeut
 23. Mr. sc. Biljana Popović – EAGT i ECP Geštalt psihoterapeut, dječji i adolescentni psihoterapeut i supervizor, edukator
 24. Adi Hasanbašić – EAGT i ECP Geštalt psihoterapeut, individualni psihoterapeut
 25. Alma Hadžiskakić – Napredni modul Realitetne Terapije –  Završna godina Edukacije  za Dječijeg i Adolescentntnog Integrativnog Psihoterapeuta
 26. Emilija Kusić – Edukacija Dječji i Adolescentni Psihoterapeut  nastavlja svoju edukaciju u Institutu D.O.M. Zagreb
 27. Mr. Lejla Hadžiahmić – Edukantica završne godine Dječije i Adolescentne Integrativne Psihoterapije
 28. Mr.sc. Iskra Vučina – Edukantica završne godine Dječije i Adolescentne Integrativne Psihoterapije
 29. Samira Kudić – Edukantica završne godine Dječije i Adolescentne Integrativne Psihoterapije
 30. Maja Džakula – Edukantica završne godine Dječije i Adolescentne Integrativne Psihoterapije
 31. Jelena Subašić – Edukantica završne godine Dječije i Adolescentne Integrativne Psihoterapije
 32. Merima Špirtović – Edukantica završne godine Dječije i Adolescentne Integrativne Psihoterapije
 33. Amra Razman – Edukantica završne godine Dječije i Adolescentne Integrativne Psihoterapije
 34. Marija Pavlović – Geštalt Psihoterapeut – Edukantica završne godine Dječije i Adolescentne Integrativne Psihoterapije
 35. Dr. med. Katarina Višić – REBT – Edukantica završne godine Dječije i Adolescentne Integrativne Psihoterapije
 36. mr. sci Mia Roje Đapić – Edukantica završne godine Dječije i Adolescentne Integrativne Psihoterapije
 37. Tea Martinović – mag. psihologije – Edukacija KBT – Edukantica prve godine Dječije i Adolescentne Integrativne Psihoterapije
 38. Samela Aligić, pedagog-psiholog  –Edukantica prve godine Dječije i Adolescentne Integrativne Psihoterapije
 39. Belma Šteta, mag. psihologije –Edukantica prve godine Dječije i Adolescentne Integrativne Psihoterapije
 40. Hanka Daul –mr.logoped – Edukantica prve godine Dječije i Adolescentne Integrativne Psihoterapije
 41. dr. med. Sanja Kaleba – psihijatar, REPT – Edukantica prve godine Dječije i Adolescentne Integrativne Psihoterapije
 42. Miroslava Marjanović, psiholog – Edukantica prve godine Dječije i Adolescentne Integrativne Psihoterapije
 43. Zvjezdana Aličić, pedagog-psiholog  –Edukantica prve godine Dječije i Adolescentne Integrativne Psihoterapije