Članovi BHIDAPA-e

Članovi Asocijacije mogu biti:

 • Redovni članovi
 • Redovni članovi stručnog tima
 • Vanjski članovi – stručni saradnici tima
 • Redovni članovi edukacijskog tima
 • Članovi znansteno-stručnog tima
 • Članovi odbora djece, mladih i roditelja
 • Počasni članovi

Počasni članovi Asocijacije

Prof. dr. med. sc. Dubravka Kocijan-Hercigonja – Neuropsihijatar i integrativni psihoterapeut za djecu, adolescente i odrasle, supervizor, stalni član edukacijskog, stručnog i znanstvenog tima

Prof. dr. psih. sc. Gordana Buljan Flander – Klinički psiholog, integrativni psihoterapeut za djecu, adolescente i odrasle, supervizor, stalni član edukacijskog, stručnog i znanstvenog tima

Prof. dr. med. sc. Vera Daneš Brozek – Dječiji psihijatar, psihonalitičar, supervizor, stalni član edukacijskog, stručnog i znanstvenog tima

Prof. dr. med. sc. Mirjana Graovac  – dječji i adolescentni psihijatar, psihoanalitički psihodramski psihoterapeut, supervizor, stalni član edukacijskog, stručnog i znanstvenog tima

Prim. dr. Goran Čerkez, dopredsjednik organizacionog odbora i stalni član znanstveno-stručnog tima

Sven Badurina – Predsjednik Osnivačke Skuštine

Dipl. oec. Amela Konaković – član osnivačke Skupštine, Geštalt Psihoterapeut

Denis Badurina – Tehnički direktor

Dipl. oec. Adi Grebović, Koordinator programa

MD PLUS, Knjigovodstvena i računovodstvena agencija

Vladimir Žuržulović, Grafička-printing podrška

Stalni članovi edukacijskog tima Asocijacije

 1. Prof.dr.sc. Goran Arbanas, dr.med., psihijatar, psihoanalitičar i seksualni psihoterapeut
 2. Mr. sci Joanna Hewitt Evans, Socijalni radnik, integrativni i geštalt psihoterapeut, supervizor
 3. Dr. sc. Mirela Badurina, geštalt i integrativni psihoterapeut, integrativni psihoterapeut za djecu i adolescente, trener i supervizor
 4. Prim. mr. sc. dr. Azra Arnautović, pedijatar, grupni analitičar i integrativni psihoterapeut, integrativni psihoterapeut za djecu i adolescente, trener i supervizor
 5. Sabina Zijadić Husić, psiholog, geštalt i integrativni psihoterapeut, integrativni psihoterapeut za djecu i adolescente, trener i supervizor
 6. Dr.sc. Vesna Hercigonja Novković, Defektolog, integrativni psihoterapeut
 7. Prof. dr. sc. Gregor Žvelc – Psiholog, TA, Integrativni psihoterapeut, EMDR, KBT
 8. Doc. dr. sc. Bruna Profaca, klinički psiholog
 9. Dr. sc. Maša Žvelc  – Psiholog, TA, Integrativni psihoterapeut, supervizor
 10. Univ. – Prof. dr. Günter Schiepek, istraživač, porodični sistemski i integrativni psihoterapeut
 11. Prof. dr. sc. Vlasta Rudan, dr.med., dječji psihijatar, psihoanalitičar
 12. Prof. dr. sc. Vesna Vidović, dr. med, dječji i adolescentni psihijatar i obiteljski psihoterapeut
 13. Prof. dr. sc. Igor Krnetić, psiholog i KBT terapeut
 14. Prim. dr. Ranka Kalinić – dječiji psihijatar i psihoterapeut
 15. Prof. dr. sc. Mirjana Mavrak, pedagog-psiholog, geštalt psihoterapeut
 16. Prof. dr. sc. Vesna Petrović, psiholog, integrativni psihoterapeut

Stalni i vanjski članovi stručnog tima Asocijacije

 1. Dr. zdrav. sc. Mirela Badurina – ECGT, ECP, ECIATSCYP, WCPC i  ECIP psihoterapeut, supervizor i trener, spec. dječje i adolescentne integrativne psihoterapije
 2. Prof. dr. sc. Vera Daneš Brozek, dr. med, dječji psihijatar i psihodinamski psihoterapeut
 3. Sabina Zijadić Husić – EIATSCYP –  Dječiji i Adolescentni Integrativni Psihoterapeut, ECP, ECIP psihoterapeut, supervizor i trener, spec. dječje i adolescentne integrativne psihoterapije
 4. Mr. med.sc. dr. Azra Arnautović – EIATSCYP – Grupni Analitiča, ECP, ECIP psihoterapeut, supervizor i trener, spec. dječje i adolescentne integrativne psihoterapije
 5. Mirela Hadžić, psiholog, KBT psihoterapeut Edukantica završne godine Dječije i Adolescentne Integrativne Psihoterapije
 6. Mr. sc. Lejla Šabanagić Hadžić, magistra dječje i adolescentne psihijatrije i psihologije, klinički psiholog
 7. Jelena Subašić, Pedagog – EIATSCYP  Dječiji i Adolescentni Integrativni Psihoterapeut
 8. Prof. dr. sc. Dubravka Kocijan Hercigonja, dr. med., EIATSCYP dječji i adolescentni neuropsihijatar i integrativni psihoterapeut
 9. Prof. dr. sc. Gordana Buljan Flander, klinički psiholog, EIATSCYP dječji i adolescentni Integrativni psihoterapeut
 10. Prof. dr. sc. Saida Fišeković, dr. med., neuropsihijatar i psihoterapeut

Stalni članovi Asocijacije

 1. Selma Gaši –  Diplomirani Dječiji i Adolescentni Integrativni Psihoterapeut – EIATSCYP
 2. Đana Lončarica – Diplomirani Dječiji i Adolescentni Integrativni Psihoterapeut – EIATSCYP,  ECIP spec. dječje i adolescentne integrativne psihoterapije i Supervizor
 3. Senka Čimpo – Diplomirani Dječiji i Adolescentni Integrativni Psihoterapeut – EIATSCYP
 4. Srebrenka Hota – Diplomirani Dječiji i Adolescentni Integrativni Psihoterapeut – EIATSCYP
 5. Mirjana Gavrić – Diplomirani Dječiji i Adolescentni Integrativni Psihoterapeut – EIATSCYP
 6. Andrea Marić –  Diplomirani Dječji i Adolescentni Integrativni Psihoterapeu – EIATSCYP
 7. Aida Jerlagić –  Diplomirani Dječji i Adolescentni Integrativni Psihoterapeut – EIATSCYP
 8. Maja Kajtaz – Diplomirani Dječji i Adolescentni Integrativni Psihoterapeut – EIATSCYP
 9. Dr. Katarina Višić – Diplomirani Dječji i Adolescentni Integrativni Psihoterapeut – EIATSCYP, ECIP spec. dječje i adolescentne integrativne psihoterapije
 10. Amra Razman – Diplomirani Dječji i Adolescentni Integrativni Psihoterapeut – EIATSCYP
 11. Samra Džebić – Diplomirani Dječji i Adolescentni Integrativni Psihoterapeut – EIATSCYP
 12. Aida Jerlagić – Diplomirani Dječji i Adolescentni Integrativni Psihoterapeut – EIATSCYP
 13. Dr.sc. Nihada Čolić – Diplomirani Dječji i Adolescentni Integrativni Savjetnik – EIATSCYP
 14. Adisa Šuvalija –  Diplomirani Dječji i Adolescentni Integrativni Savjetni – EIATSCYP
 15. Mr. Lejla Hadžiahmić – Edukantica završne godine Dječije i Adolescentne Integrativne Psihoterapije, edukacija u mirovanju
 16. Maja Džakula – Diplomirani Dječji i Adolescentni Integrativni Psihoterapeut – EIATSCYP
 17. Marija Pavlović – Diplomirani Dječji i Adolescentni Integrativni Psihoterapeut – EIATSCYP

______________________________________________________________

 1. Tea Martinović – mag. psihologije – Edukantica završne godine Dječije i Adolescentne Integrativne Psihoterapije
 2. Belma Šteta, mag. psihologije –Edukantica završne godine Dječije i Adolescentne Integrativne Psihoterapije
 3. Hanka Daul –mr.logoped – Edukantica završne godine Dječije i Adolescentne Integrativne Psihoterapije
 4. dr. Sanja Kaleba – psihijatar, Edukantica završne godine Dječije i Adolescentne Integrativne Psihoterapije (studij u mirovanju)
 5. Miroslava Marjanović, psiholog – Edukantica završne godine Dječije i Adolescentne Integrativne Psihoterapije
 6. Zvjezdana Aličić, pedagog-psiholog  – Edukantica završne godine Dječije i Adolescentne Integrativne Psihoterapije
 7. Sabina Ahmičić Gušo, pedagog-psiholog  – Edukantica druge godine Dječije i Adolescentne Integrativne Psihoterapije
 8. Adisa Vrabac, soc.rad. – Edukantica druge godine Dječije i Adolescentne Integrativne Psihoterapije
 9. Mr. psih. Iva Brešić, –Edukantica druge godine Dječije i Adolescentne Integrativne Psihoterapije
 10. Ružica Vorgić, soc. pedagog Edukantica druge godine Dječije i Adolescentne Integrativne Psihoterapije
 11. Mr. psih. Dženeta Otuzbir Mustajbegović Edukantica druge godine Dječije i Adolescentne Integrativne Psihoterapije
 12. dr.sc. Mirzeta Jahić, pedagog –  Edukantica druge godine Dječije i Adolescentne Integrativne Psihoterapije
 13. dr.sc. Slavica Tutnjević, psiholog – Edukantica druge godine Dječije i Adolescentne Integrativne Psihoterapije
 14. Mersiha Žmirić, prof. pedagogije – Edukantica druge godine Dječije i Adolescentne Integrativne Psihoterapije
 15. Amina Cerić, psiholog – Edukantica druge godine Dječije i Adolescentne Integrativne Psihoterapije
 16. mr. psih. Klaudija Ribić, Edukantica druge godine Dječije i Adolescentne Integrativne Psihoterapije
 17. Selma Abaspahić, psiholog –Edukantica druge godine Dječije i Adolescentne Integrativne Psihoterapije
 18. Marijana Bulatović- Medenica, psiholog, geštalt psihoterapeut Edukantica druge godine Dječije i Adolescentne Integrativne Psihoterapije
 19. dr. sc. Anela Hasanagić, psiholog – Edukantica druge godine Dječije i Adolescentne Integrativne Psihoterapije
 20. dr. sc. Klementina Nuk, psiholog Edukantica druge godine Dječije i Adolescentne Integrativne Psihoterapije
 21. Mia Komšić, psiholog – Edukantica druge godine Integrativne Psihoterapije
 22. MA Lejla Mustoo  Başer, klinički psiholog – Edukantica druge godine Integrativne Psihoterapije
 23. Aida Brdar, soc.rad. Edukantica druge godine Integrativne Psihoterapije
 24. Ljiljana Uletilović, psiholog Edukantica druge godine Integrativne Psihoterapije
 25. Nela Karmen Cikotić, psiholog – Edukantica druge godine Integrativne Psihoterapije
 26. Emina Sinanović, psiholog – Edukantica druge godine Integrativne Psihoterapije
 27. Mr. psih. Zlatan Jovanović, dipl. politogog Edukantica druge godine Integrativne Psihoterapije
 28. Yamen Herkes, psiholog, TA basic levelEdukant druge godine Integrativne Psihoterapije
 29. MA Hana Sokolović, psiholog – Edukantica druge godine Integrativne Psihoterapije
 30. Faruk Džindo, dipl. defektolog-oligofrenolog –  Edukantica druge godine Integrativne Psihoterapije