Članovi BHIDAPA-e

Članovi Asocijacije mogu biti:

 • Redovni članovi
 • Redovni članovi stručnog tima
 • Vanjski članovi – stručni saradnici tima
 • Redovni članovi edukacijskog tima
 • Članovi znansteno-stručnog tima
 • Članovi odbora djece, mladih i roditelja
 • Počasni članovi

Počasni članovi Asocijacije

Prof. dr. med. sc. Dubravka Kocijan-Hercigonja – Neuropsihijatar i integrativni psihoterapeut za djecu, adolescente i odrasle, mentor i supervizor, stalni član edukacijskog, stručnog i znanstvenog tima

Prof. dr. psih. sc. Gordana Buljan Flander – Klinički psiholog, integrativni psihoterapeut za djecu, adolescente i odrasle, mentor i supervizor, stalni član edukacijskog, stručnog i znanstvenog tima

Prof. dr. med. sc. Vera Daneš Brozek – Dječiji psihijatar, psihonalitičar, supervizor, član komisije za zavšne ispite, stalni član edukacijskog, stručnog i znanstvenog tima

Prof. dr. med. sc. Mirjana Graovac  – dječji i adolescentni psihijatar, psihoanalitički psihodramski psihoterapeut, mentor i supervizor, stalni član edukacijskog, stručnog i znanstvenog tima

Prim. dr. Goran Čerkez, dopredsjednik organizacionog odbora Internacionalnog Kongresa  dječije i adolescentne psihoterapije “THINK ABOUT YOUth” i stalni član znanstveno-stručnog tima i član uredništa časopisa Interdisciplinary Journal of Psychotherapy “Psychotherapy In Achiving Health and Well-being for Children And Young People”

—————————————————–

Sven Badurina – Predsjednik Osnivačke Skuštine

Dipl. oec. Amela Konaković – član osnivačke Skupštine, Geštalt Psihoterapeut

Denis Badurina – Tehnički direktor

Dipl. oec. Adi Grebović, Koordinator programa

MD PLUS, Knjigovodstvena i računovodstvena agencija

Vladimir Žuržulović, Grafička-printing podrška

Stalni članovi edukacijskog tima Asocijacije

 1. Prof.dr.sc. Goran Arbanas, dr.med., psihijatar, psihoanalitičar i seksualni psihoterapeut, trener, supervizor, mentor i član ispitne komisije
 2. Mr. sci Joanna Hewitt Evans, Socijalni radnik, integrativni i geštalt psihoterapeut, supervizor
 3. Dr. sc. Mirela Badurina, geštalt i integrativni psihoterapeut, integrativni psihoterapeut za djecu i adolescente, trener, mentor i supervizor
 4. Prim. mr. sc. dr. Azra Arnautović, pedijatar, grupni analitičar i integrativni psihoterapeut, integrativni psihoterapeut za djecu i adolescente, trener, mentor i supervizor
 5. Sabina Zijadić Husić, psiholog, integrativni psihoterapeut, integrativni psihoterapeut za djecu i adolescente, trener i supervizor
 6. Mirela Hadžić, psiholog, KBT psihoterapeut, psihoterapijski savjetnik za djecu i adolescente, stručna saradnica u edukaciji i idividualna psihoterapeutica za edukante
 7. dr. Katarina Višić, REKB terapeut, ECIP integrativni psihoterapeut za djecu i adolescenate, stručna saradnica u edukaciji i idividualna psihoterapeutica za edukante
 8. Dželila Mulić Čorbo, psiholog, ECP sistemska porodična psihoterapeutkinja i supervizorica, stručna saradnica u edukaciji i idividualna psihoterapeutica i supervizprica za edukante
 9. Jelena Subašić, pedagog EIATSCYP integrativna psihoterapeutica za djecu i dolescente, stručna saradnica u edukaciji i idividualna psihoterapeutica za edukante
 10. Tanja Tankosić Girt, psiholog, ECP sistemska porodična psihoterapeutkinja i supervizorica, stručna saradnica u edukaciji i idividualna psihoterapeutica i supervizorica za edukante
 11. Dr.sc. Vesna Hercigonja Novković, Defektolog, integrativni psihoterapeut, trener i supervizor
 12. Prof. dr. sc. Gregor Žvelc – Psiholog, TA, Integrativni psihoterapeut, EMDR, KBT
 13. Doc. dr. sc. Bruna Profaca, klinički psiholog, trener
 14. Dr. sc. Maša Žvelc  – Psiholog, TA, Integrativni psihoterapeut, trener, supervizor i član ispitne komisije
 15. Univ. – Prof. dr. Günter Schiepek, istraživač, porodični sistemski i integrativni psihoterapeut, trener i supervizor za znanstvena istraživanja
 16. Prof. dr. sc. Vlasta Rudan, dr.med., dječji psihijatar, psihoanalitičar
 17. Prof. dr. sc. Vesna Vidović, dr. med, dječji i adolescentni psihijatar i obiteljski psihoterapeut
 18. Prof. dr. sc. Igor Krnetić, psiholog i KBT terapeut, trener
 19. Prim. dr. Ranka Kalinić – dječiji psihijatar i psihoterapeut, trener, supervizor i član ispitne komisije
 20. Prof. dr. sc. Mirjana Mavrak, pedagog-psiholog, geštalt psihoterapeut pod supervizijom, trener
 21. Prof. dr. sc. Vesna Petrović, psiholog, integrativni psihoterapeut, trener, supervizor i član ispitne komisije
 22. Prof. dr. Tatjana Stefanović Stanojević, klinički psiholog i psihoterapeut, trener
 23. Ivana Slavković, Dipl. spec. pedagoških i pihoterapijskih nauka, ECP psihodramska psihoterapeutkinja, trenerica, supervizorica i mentorica

Stalni i vanjski članovi stručnog tima Asocijacije

 1. Dr. zdrav. sc. Mirela Badurina – ECGT, ECP, ECIATSCYP, WCPC i  ECIP psihoterapeut, supervizor i trener, spec. dječje i adolescentne integrativne psihoterapije
 2. Prof. dr. sc. Vera Daneš Brozek, dr. med, dječji psihijatar i psihodinamski psihoterapeut
 3. Mr. med.sc. dr. Azra Arnautović – EIATSCYP – Grupni Analitiča, ECP, ECIP psihoterapeut, supervizor i trener, spec. dječje i adolescentne integrativne psihoterapije
 4. Mirela Hadžić, psiholog, KBT psihoterapeut Edukantica završne godine Dječije i Adolescentne Integrativne Psihoterapije
 5. Mr. sc. Lejla Šabanagić Hadžić, magistra dječje i adolescentne psihijatrije i psihologije, klinički psiholog
 6. Jelena Subašić, Pedagog – EIATSCYP  Dječiji i Adolescentni Integrativni Psihoterapeut
 7. Prof. dr. sc. Dubravka Kocijan Hercigonja, dr. med., EIATSCYP dječji i adolescentni neuropsihijatar i integrativni psihoterapeut
 8. Prof. dr. sc. Gordana Buljan Flander, klinički psiholog, EIATSCYP dječji i adolescentni Integrativni psihoterapeut
 9. Prof. dr. sc. Saida Fišeković, dr. med., neuropsihijatar i psihoterapeut

Stalni članovi Asocijacije

 1. Selma Gaši –  Diplomirani Dječiji i Adolescentni Integrativni Psihoterapeut – EIATSCYP
 2. Đana Lončarica – Diplomirani Dječiji i Adolescentni Integrativni Psihoterapeut – EIATSCYP,  ECIP spec. dječje i adolescentne integrativne psihoterapije i Supervizor
 3. Senka Čimpo – Diplomirani Dječiji i Adolescentni Integrativni Psihoterapeut – EIATSCYP
 4. Srebrenka Hota – Diplomirani Dječiji i Adolescentni Integrativni Psihoterapeut – EIATSCYP
 5. Mirjana Gavrić – Diplomirani Dječiji i Adolescentni Integrativni Psihoterapeut – EIATSCYP
 6. Andrea Marić –  Diplomirani Dječji i Adolescentni Integrativni Psihoterapeu – EIATSCYP
 7. Aida Jerlagić –  Diplomirani Dječji i Adolescentni Integrativni Psihoterapeut – EIATSCYP
 8. Maja Kajtaz – Diplomirani Dječji i Adolescentni Integrativni Psihoterapeut – EIATSCYP
 9. Amra Razman – Diplomirani Dječji i Adolescentni Integrativni Psihoterapeut – EIATSCYP
 10. Samra Džebić – Diplomirani Dječji i Adolescentni Integrativni Psihoterapeut – EIATSCYP
 11. Iskra Mihalj– Diplomirani Dječji i Adolescentni Integrativni Psihoterapeut – EIATSCYP
 12. Nihada Čolić, PhD – Diplomirani dječiji i adolescentni integrativni savjetnik – EIATSCYP
 13. Maja Žuljević– Diplomirani Dječji i Adolescentni Integrativni Psihoterapeut – EIATSCYP
 14. Marija Pavlović – Diplomirani Dječji i Adolescentni Integrativni Psihoterapeut – EIATSCYP
 15. Tea Martinović Diplomirani Dječji i Adolescentni Integrativni Psihoterapeut – EIATSCYP
 16. Belma Šteta Diplomirani Dječji i Adolescentni Integrativni Psihoterapeut – EIATSCYP
 17. Hanka Daul Diplomirani Dječji i Adolescentni Integrativni Psihoterapeut – EIATSCYP
 18. Miroslava Marjanović Diplomirani Dječji i Adolescentni Integrativni Psihoterapeut – EIATSCYP
 19. Zvjezdana Aličić Diplomirani Dječji i Adolescentni Integrativni Psihoterapeut – EIATSCYP
 20. mr. sc. Adila Delić – Diplomirani Dječji i Adolescentni Integrativni Psihoterapeut – EIATSCYP
 21. Lejla Hadžiahmić – Diplomirani Dječji i Adolescentni Integrativni Psihoterapeut – EIATSCYP
 22. dr. Sanja Kaleba – psihijatar, Edukantica završne godine Dječije i Adolescentne Integrativne Psihoterapije (studij u mirovanju)

_________________________________________________________

 1. Sabina Ahmičić Gušo, pedagog-psiholog  – Edukantica treće godine Dječije i Adolescentne Integrativne Psihoterapije
 2. Adisa Vrabac, soc.rad. – Edukantica treće godine Dječije i Adolescentne Integrativne Psihoterapije
 3. Mr. psih. Iva Brešić, –Edukantica treće godine Dječije i Adolescentne Integrativne Psihoterapije
 4. Ružica Vorgić, soc. pedagog Edukantica treće godine Dječije i Adolescentne Integrativne Psihoterapije
 5. Mr. psih. Dženeta Otuzbir Mustajbegović Edukantica treće godine Dječije i Adolescentne Integrativne Psihoterapije
 6. dr.sc. Mirzeta Jahić, pedagog –  Edukantica treće godine Dječije i Adolescentne Integrativne Psihoterapije
 7. dr.sc. Slavica Tutnjević, psiholog – Edukantica treće godine Dječije i Adolescentne Integrativne Psihoterapije
 8. Amina Cerić, psiholog – Edukantica treće godine Dječije i Adolescentne Integrativne Psihoterapije
 9. mr. psih. Klaudija Ribić, Edukantica treće godine Dječije i Adolescentne Integrativne Psihoterapije
 10. Selma Abaspahić, psiholog –Edukantica treće godine Dječije i Adolescentne Integrativne Psihoterapije
 11. Marijana Bulatović- Medenica, psiholog, geštalt psihoterapeut Edukantica treće godine Dječije i Adolescentne Integrativne Psihoterapije
 12. dr. sc. Anela Hasanagić, psiholog – Edukantica treće godine Dječije i Adolescentne Integrativne Psihoterapije
 13. dr. sc. Klementina Nuk, psiholog Edukantica treće godine Dječije i Adolescentne Integrativne Psihoterapije
 14. Mia Komšić, psiholog – Edukantica treće godine Integrativne Psihoterapije
 15. MA Lejla Mustoo  Başer, klinički psiholog – Edukantica treće godine Integrativne Psihoterapije
 16. Aida Brdar, soc.rad. Edukantica treće godine Integrativne Psihoterapije
 17. Ljiljana Uletilović, psiholog Edukantica treće godine Integrativne Psihoterapije
 18. Nela Karmen Cikotić, psiholog – Edukantica treće godine Integrativne Psihoterapije
 19. Emina Sinanović, psiholog – Edukantica treće godine Integrativne Psihoterapije
 20. Mr. psih. Zlatan Jovanović, dipl. politogog Edukant treće godine Integrativne Psihoterapije
 21. Yamen Herkes, psiholog, TA basic levelEdukant treće godine Integrativne Psihoterapije
 22. MA Hana Sokolović, psiholog – Edukantica treće godine Integrativne Psihoterapije
 23. Faruk Džindo, dipl. defektolog-oligofrenolog –  Edukant treće godine Integrativne Psihoterapije