Članovi BHIDAPA-e

Članovi Asocijacije mogu biti:

 • Redovni članovi
 • Redovni članovi stručnog tima
 • Vanjski članovi – stručni saradnici tima
 • Redovni članovi edukacijskog tima
 • Članovi znansteno-stručnog tima
 • Članovi odbora djece, mladih i roditelja
 • Počasni članovi

Počasni članovi Asocijacije

Prof. dr. med. sc. Dubravka Kocijan-Hercigonja – Neuropsihijatar i integrativni psihoterapeut za djecu, adolescente i odrasle, mentor i supervizor, stalni član edukacijskog, stručnog i znanstvenog tima

Prof. dr. psih. sc. Gordana Buljan Flander – Klinički psiholog, integrativni psihoterapeut za djecu, adolescente i odrasle, mentor i supervizor, stalni član edukacijskog, stručnog i znanstvenog tima

Prof. dr. med. sc. Vera Daneš Brozek – Dječiji psihijatar, psihonalitičar, supervizor, član komisije za zavšne ispite, stalni član edukacijskog, stručnog i znanstvenog tima

Prof. dr. med. sc. Mirjana Graovac  – dječji i adolescentni psihijatar, psihoanalitički psihodramski psihoterapeut, mentor i supervizor, stalni član edukacijskog, stručnog i znanstvenog tima

Prim. dr. Goran Čerkez, dopredsjednik organizacionog odbora i stalni član znanstveno-stručnog tima

Sven Badurina – Predsjednik Osnivačke Skuštine

Dipl. oec. Amela Konaković – član osnivačke Skupštine, Geštalt Psihoterapeut

Denis Badurina – Tehnički direktor

Dipl. oec. Adi Grebović, Koordinator programa

MD PLUS, Knjigovodstvena i računovodstvena agencija

Vladimir Žuržulović, Grafička-printing podrška

MA Ćamila Mila Gračanin, Koordinator za kulturu § PR

Stalni članovi edukacijskog tima Asocijacije

 1. Prof.dr.sc. Goran Arbanas, dr.med., psihijatar, psihoanalitičar i seksualni psihoterapeut, trener, supervizor, mentor i član ispitne komisije
 2. Mr. sci Joanna Hewitt Evans, Socijalni radnik, integrativni i geštalt psihoterapeut, supervizor
 3. Dr. sc. Mirela Badurina, geštalt i integrativni psihoterapeut, integrativni psihoterapeut za djecu i adolescente, trener, mentor i supervizor
 4. Prim. mr. sc. dr. Azra Arnautović, pedijatar, grupni analitičar i integrativni psihoterapeut, integrativni psihoterapeut za djecu i adolescente, trener , mentor i supervizor
 5. Sabina Zijadić Husić, psiholog, integrativni psihoterapeut, integrativni psihoterapeut za djecu i adolescente, trener i supervizor
 6. Mirela Hadžić, psiholog, KBT psihoterapeut, psihoterapijski savjetnik za djecu i adolescente, stručna saradnica u edukaciji i idividualna psihoterapeutica za edukante
 7. dr. Katarina Višić, REKB terapeut, ECIP integrativni psihoterapeut za djecu i adolescenate, stručna saradnica u edukaciji i idividualna psihoterapeutica za edukante
 8. Dželila Mulić Čorbo, psiholog, ECP sistemska porodična psihoterapeutkinja i supervizorica, stručna saradnica u edukaciji i idividualna psihoterapeutica za edukante
 9. Jelena Subašić, pedagog EIATSCYP integrativna psihoterapeutica za djecu i dolescente, stručna saradnica u edukaciji i idividualna psihoterapeutica za edukante
 10. Dr.sc. Vesna Hercigonja Novković, Defektolog, integrativni psihoterapeut, trener i supervizor
 11. Prof. dr. sc. Gregor Žvelc – Psiholog, TA, Integrativni psihoterapeut, EMDR, KBT
 12. Doc. dr. sc. Bruna Profaca, klinički psiholog, trener
 13. Dr. sc. Maša Žvelc  – Psiholog, TA, Integrativni psihoterapeut, trener, supervizor i član ispitne komisije
 14. Univ. – Prof. dr. Günter Schiepek, istraživač, porodični sistemski i integrativni psihoterapeut, trener i supervizor za znanstvena istraživanja
 15. Prof. dr. sc. Vlasta Rudan, dr.med., dječji psihijatar, psihoanalitičar
 16. Prof. dr. sc. Vesna Vidović, dr. med, dječji i adolescentni psihijatar i obiteljski psihoterapeut
 17. Prof. dr. sc. Igor Krnetić, psiholog i KBT terapeut, trener
 18. Prim. dr. Ranka Kalinić – dječiji psihijatar i psihoterapeut, trener, supervizor i član ispitne komisije
 19. Prof. dr. sc. Mirjana Mavrak, pedagog-psiholog, geštalt psihoterapeut pod supervizijom, trener
 20. Prof. dr. sc. Vesna Petrović, psiholog, integrativni psihoterapeut, trener, supervizor i član ispitne komisije
 21. Prof. dr. Tatjana Stefanović Stanojević, klinički psiholog i psihoterapeut, trener
 22. Ivana Slavković, Dipl. spec. pedagoških i pihoterapijskih nauka, ECP psihodramska psihoterapeutkinja, trenerica, supervizorica i mentorica

Stalni i vanjski članovi stručnog tima Asocijacije

 1. Dr. zdrav. sc. Mirela Badurina – ECGT, ECP, ECIATSCYP, WCPC i  ECIP psihoterapeut, supervizor i trener, spec. dječje i adolescentne integrativne psihoterapije
 2. Prof. dr. sc. Vera Daneš Brozek, dr. med, dječji psihijatar i psihodinamski psihoterapeut
 3. Sabina Zijadić Husić – EIATSCYP –  Dječiji i Adolescentni Integrativni Psihoterapeut, ECP, ECIP psihoterapeut, supervizor i trener, spec. dječje i adolescentne integrativne psihoterapije
 4. Mr. med.sc. dr. Azra Arnautović – EIATSCYP – Grupni Analitiča, ECP, ECIP psihoterapeut, supervizor i trener, spec. dječje i adolescentne integrativne psihoterapije
 5. Mirela Hadžić, psiholog, KBT psihoterapeut Edukantica završne godine Dječije i Adolescentne Integrativne Psihoterapije
 6. Mr. sc. Lejla Šabanagić Hadžić, magistra dječje i adolescentne psihijatrije i psihologije, klinički psiholog
 7. Jelena Subašić, Pedagog – EIATSCYP  Dječiji i Adolescentni Integrativni Psihoterapeut
 8. Prof. dr. sc. Dubravka Kocijan Hercigonja, dr. med., EIATSCYP dječji i adolescentni neuropsihijatar i integrativni psihoterapeut
 9. Prof. dr. sc. Gordana Buljan Flander, klinički psiholog, EIATSCYP dječji i adolescentni Integrativni psihoterapeut
 10. Prof. dr. sc. Saida Fišeković, dr. med., neuropsihijatar i psihoterapeut

Stalni članovi Asocijacije

 1. Selma Gaši –  Diplomirani Dječiji i Adolescentni Integrativni Psihoterapeut – EIATSCYP
 2. Đana Lončarica – Diplomirani Dječiji i Adolescentni Integrativni Psihoterapeut – EIATSCYP,  ECIP spec. dječje i adolescentne integrativne psihoterapije i Supervizor
 3. Senka Čimpo – Diplomirani Dječiji i Adolescentni Integrativni Psihoterapeut – EIATSCYP
 4. Srebrenka Hota – Diplomirani Dječiji i Adolescentni Integrativni Psihoterapeut – EIATSCYP
 5. Mirjana Gavrić – Diplomirani Dječiji i Adolescentni Integrativni Psihoterapeut – EIATSCYP
 6. Andrea Marić –  Diplomirani Dječji i Adolescentni Integrativni Psihoterapeu – EIATSCYP
 7. Aida Jerlagić –  Diplomirani Dječji i Adolescentni Integrativni Psihoterapeut – EIATSCYP
 8. Maja Kajtaz – Diplomirani Dječji i Adolescentni Integrativni Psihoterapeut – EIATSCYP
 9. Amra Razman – Diplomirani Dječji i Adolescentni Integrativni Psihoterapeut – EIATSCYP
 10. Samra Džebić – Diplomirani Dječji i Adolescentni Integrativni Psihoterapeut – EIATSCYP
 11. Dr.sc. Nihada Čolić – Diplomirani Dječji i Adolescentni Integrativni Savjetnik – EIATSCYP
 12. Adisa Šuvalija –  Diplomirani Dječji i Adolescentni Integrativni Savjetni – EIATSCYP
 13. Mr. Lejla Hadžiahmić – Edukantica završne godine Dječije i Adolescentne Integrativne Psihoterapije, edukacija u mirovanju
 14. Maja Džakula – Diplomirani Dječji i Adolescentni Integrativni Psihoterapeut – EIATSCYP
 15. Marija Pavlović – Diplomirani Dječji i Adolescentni Integrativni Psihoterapeut – EIATSCYP

______________________________________________________________

 1. Tea Martinović – mag. psihologije – Edukantica završne godine Dječije i Adolescentne Integrativne Psihoterapije
 2. Belma Šteta, mag. psihologije –Edukantica završne godine Dječije i Adolescentne Integrativne Psihoterapije
 3. Hanka Daul –mr.logoped – Edukantica završne godine Dječije i Adolescentne Integrativne Psihoterapije
 4. dr. Sanja Kaleba – psihijatar, Edukantica završne godine Dječije i Adolescentne Integrativne Psihoterapije (studij u mirovanju)
 5. Miroslava Marjanović, psiholog – Edukantica završne godine Dječije i Adolescentne Integrativne Psihoterapije
 6. Zvjezdana Aličić, pedagog-psiholog  – Edukantica završne godine Dječije i Adolescentne Integrativne Psihoterapije
 7. mr. sc. Adila Delić, mr. zdrav. studija – Edukantica završne godine Dječije i Adolescentne Integrativne Psihoterapije
 8. Sabina Ahmičić Gušo, pedagog-psiholog  – Edukantica druge godine Dječije i Adolescentne Integrativne Psihoterapije
 9. Adisa Vrabac, soc.rad. – Edukantica druge godine Dječije i Adolescentne Integrativne Psihoterapije
 10. Mr. psih. Iva Brešić, –Edukantica druge godine Dječije i Adolescentne Integrativne Psihoterapije
 11. Ružica Vorgić, soc. pedagog Edukantica druge godine Dječije i Adolescentne Integrativne Psihoterapije
 12. Mr. psih. Dženeta Otuzbir Mustajbegović Edukantica druge godine Dječije i Adolescentne Integrativne Psihoterapije
 13. dr.sc. Mirzeta Jahić, pedagog –  Edukantica druge godine Dječije i Adolescentne Integrativne Psihoterapije
 14. dr.sc. Slavica Tutnjević, psiholog – Edukantica druge godine Dječije i Adolescentne Integrativne Psihoterapije
 15. Amina Cerić, psiholog – Edukantica druge godine Dječije i Adolescentne Integrativne Psihoterapije
 16. mr. psih. Klaudija Ribić, Edukantica druge godine Dječije i Adolescentne Integrativne Psihoterapije
 17. Selma Abaspahić, psiholog –Edukantica druge godine Dječije i Adolescentne Integrativne Psihoterapije
 18. Marijana Bulatović- Medenica, psiholog, geštalt psihoterapeut Edukantica druge godine Dječije i Adolescentne Integrativne Psihoterapije
 19. dr. sc. Anela Hasanagić, psiholog – Edukantica druge godine Dječije i Adolescentne Integrativne Psihoterapije
 20. dr. sc. Klementina Nuk, psiholog Edukantica druge godine Dječije i Adolescentne Integrativne Psihoterapije
 21. Mia Komšić, psiholog – Edukantica druge godine Integrativne Psihoterapije
 22. MA Lejla Mustoo  Başer, klinički psiholog – Edukantica druge godine Integrativne Psihoterapije
 23. Aida Brdar, soc.rad. Edukantica druge godine Integrativne Psihoterapije
 24. Ljiljana Uletilović, psiholog Edukantica druge godine Integrativne Psihoterapije
 25. Nela Karmen Cikotić, psiholog – Edukantica druge godine Integrativne Psihoterapije
 26. Emina Sinanović, psiholog – Edukantica druge godine Integrativne Psihoterapije
 27. Mr. psih. Zlatan Jovanović, dipl. politogog Edukantica druge godine Integrativne Psihoterapije
 28. Yamen Herkes, psiholog, TA basic levelEdukant druge godine Integrativne Psihoterapije
 29. MA Hana Sokolović, psiholog – Edukantica druge godine Integrativne Psihoterapije
 30. Faruk Džindo, dipl. defektolog-oligofrenolog –  Edukantica druge godine Integrativne Psihoterapije