Emocionalna Pismenost

BHIDAPA u suradnji sa Institutom D.O.M. planira u 2017. godini provoditi Program pod nazivom: “Emocionalna pismenost – Razvijanje socio-emocionalnih vještina u školi i vrtiću”.

Projekt Emocionalna pismenost – Razvijanje socio-emocionalnih vještina u školi i vrtiću fokusira se na edukaciju roditeklja, nastavnika i odgajatelja o važnosti razvijanja emocionalne pismenosti kod djece, te na načine na koje se emocionalna inteligencija kod djece razvija i uči. Projekt se također kroz interaktivne predavanja i radionice s korisnicima fokusira na razvijanje emocionalne pismenosti kod roditelja, nastavnika i odgajatelja s ciljem njihovog većeg zadovoljstva samim sobom, roditeljstvom, svojim poslom, smanjenog stresa povezanog s poslom ili osobnim životom, pozitivnije radne klime.

Iako se o emocionalnoj inteligenciji i njenom značaju na akademski, socijalni i osobni uspjeh u svijetu mnogo govori, u BiH ne postoji kontinuirana edukacija djelatnika škola i vrtića o načinima kako poticati i razvijati socijalno emocionalne vještine kod djece. Također, još manje postoji edukacija stručnjaka o važnosti razvijanja emocionalne pismenosti upravo kod njih samih, osoba koje se u svom svakodnevnom životu bave direktno djecom. Takva edukacija ima za cilj poboljšanje školske i predškolske klime u ustanovama, a što ima pozitivan ishod i na zadovoljstvo i olakšan akademski uspjeh djece, kao i na zadovoljstvo djelatnika, na smanjenje stresa i nepoželjnih oblika ponašanja kod djece.

Emocionalna inteligencija odnosi se na našu sposobnost da kontroliramo one aspekte svog života povezane s emocijama. dr Daniel Goleman, američki psiholog.


Važnost emocionalne inteligencije u školi i vrtiću

 • Istraživanja upućuju na to da je inteligencija povezana sa osobnim uspjehom u 25%. Emocionalna inteligencija u znatno je većoj mjeri odgovorna za uspjeh u životu.
 • Razvijanje djetetove emocionalne inteligencije pouzdano utječe na bolji akademski uspjeh
 • Razvijanje emocionalne inteligencije djeluje kao preventivni faktor za razvoj neprihvatljivog ponašanja, razvoj ovisnosti, odustajanja od daljnjeg školovanja, razvoj depresije i agresije
 • Razvijanje emocionalne inteligencije pozitivno utječe na socijalno funkcioniranje pojedinca i na pozitivnu socijalnu klimu u školi i vrtiću

5 područja emocionalne inteligecije (preuzeto od D. Golemana)

1. Svijest o sebi
 • razumijevanje vlastitih emocionalnih reakcija
 • upravljanje vlastitim emocionalnim stanjem
2. Kontrola nad emocijama
 • strategije za upravljanjem nad emocionalnim reakcijama
 • bez obzira na stresnost situacije
3. Motivacija
 • razumijevanje vlastitih emocionalnih reakcija
 • upravljanje vlastitim emocionalnim stanjem
4. Empatija
 • sposobnost prepoznavanja tuđih emocija što dovodi do pozitivnijih socijalnih odnosa
 • dovodi do bolje socijalne klime u okruženju
 • dovodi do veće produktivnost u školi ili okruženju
 • pomaže nam u rješavanju konflikata
5. Odnosi s drugima / kooperativnost
 • dobro razumijevanje svojih i tuđih emocija pomaže u stvaranju i očuvanju odnosa

Preuzeto i prilagođeno sa Institut D.O.M.