Psihološka procjena

Usluge dostupne u Interdisciplinarnom terapijskom centru za zaštitu zdravlja

djece, mladih i obitelji

kroz djelatnost specijaliste kliničke psihologije:

 

 1. Procjena kognitivnih sposobnosti (djece, adolescenata i odraslih)

 2. Procjena ličnosti i psihopatoloških odstupanja sa objektivnim i projektivnim testovima (djece, adolescenata i odraslih)

Detaljnije:

 • Procjena osobina ličnosti
 • Procjena izraženosti simptoma depresije
 • Procjena izraženosti simptoma anksioznosti i poremećaja vezanih s anksioznošću
 • Procjena psihosomatskih simptoma
 • Procjena izraženosti simptoma traume
 • Procjena agresivnosti i ometajućih ponašanja
 • Procjena suicidalnog rizika
 • Procjena simptoma poremećaja ličnosti
 • Procjena postojanja psihotičnih elemenata
 • Procjena strategija suočavanja sa stresom
 1. Procjena spremnosti za polazak u školu

 2. Neuropsihološka procjena

Detaljnije:

 • Procjena psihomotornog razvoja
 • Procjena vizuo-motričkih i perceptivnih vještina
 • Procjena opterećenosti pažnje i sposobnost koncentracije
 • Procjena organskog oštećenja
 • Procjena izraženosti simptoma ADHD-a
 1. Profesionalna orijentacija