Lična/osobna psihoterapija

Od studenata se zahtijeva da budu u osobnoj/ličnoj terapiji u trajanju edukacijskog programa na redovnoj sedmičnoj osnovi.

Financijski troškovi osobne terapije nisu uključeni u troškove edukacije. Studenti su odgovorni za plaćanje troškova osobne terapije direktno svom terapeutu.

Studenti će biti u ličnoj/osobnoj terapiji certificiranih terapeuta s najmanje 4 godine prakse.

Osobna/lična terapija omogućuje važan razvojni moment za studente osiguravajući da je njihov osobni/lični rast u skladu s razvijajućim zahtjevima psihoterapijske edukacije i pridružujuće prakse supervizirane psihoterapijske aktivnosti. Tačnije, osobna/lična terapija će senzibilizirati studenta da:

  • poveže značajne aspekte teorije sa svojim vlastitim razvojem,
  • razvije dovoljan uvid kako bi bio sposoban za povećanu zrelu procjenu svoje lične povijesti i sadašnjeg stupnja funkcioniranja s pojedincima i u grupi, te
  • da bude sposoban povezati lične uvide u kliničku praksu posebno u razumijevanju pitanja transfera-kontratransfera.

Sposobnost studenta da bude terapeut direktno je povezana s njegovom/njezinom sposobnosti da bude klijent. Naime, lična terapija zahtijeva spremnost da se bude ranjiv u razvijanju svjesnosti selfa i selfa u odnosu na druge ljude.

Spisak predloženih individualnih terapeuta koji zadovoljavaju standarde BHIDAPA-e, a prema EIATSCYP Ken Evans, EAIP i EAP-u, dostavljen je edukantima.

Lični/osobni razvoj je isto tako fokus ličnog razvojnog profila.

U slučaju da student ne može zadovoljiti zahtjeve tekuće osobne terapije, npr. predugi periodi pauze u pohađanju bez zadovoljavajućeg objašnjenja, završetak terapije ili nepojavljivanje na terapijskim seansama, voditelj edukacije će s razlogom očekivati da o tome bude obaviješten od strane terapeuta u kratkoj pisanoj izjavi koja se isključivo ograničava u izjavu o prisutnosti/izostanku.

Napomena: Ukoliko je edukant već u procesu psihoterapije i_ili psihoterapiju koristi sa psihoterapeutom koji nije predložen na spisku koji je dostavljen edukantima, značajno je da bude europski certificiran i da edukant-ca  dostavi informaciju u odjel edukacijskog tima na email adi.grebovic@bhidapa.ba