Pozdravna riječ izvršne direktorice

Iskustva iz prakse, nažalost, pokazuju da se naša djeca često osjećaju isključena, neviđena, nepriznata, vrlo često usamljena, neprihvaćena, sa osjećajem bezvrijednosti i nerazumijevanja, sa osjećajem izdaje i razočerenja od onih koji su im značajni i koje vole. Zabrinjavajući nalazi istraživanja na uzrastu naše djece u ranoj adolescenciji koja su u skladu sa iskustvima iz prakse govore, da skoro svako četvrto dijete u ranoj adolescentnoj dobi pati i da je pod visokim rizikom da razvije mentalne poremećaje. 12 posto djece ovog uzrasta pomišlja da se ubije, a 9 posto njih namjerno pokušava da se povrijedi ili ubije. Skoro svako drugo djete ne traži od odrsalih pomoć kada se suočava sa poteškoćama.

BHIDAPA je nastala kao odgovor na rezultate istraživanja o epidemiologiji problema mentalnog zdravlja djece na našem području i jasnim uvidom koji govori da je najveći deficit stučnjaka iz oblasti mentalnog zdravlja razvojne dobi, te pokazateljima WHO. Nove spoznaje jasno ukazuju da većina psiholoških poteškoća u odraslosti ima svoje korijene u djetinjstvu. S toga je potrebno jačanje javne svjesti o zdravom razvoju djeteta i adolescenciji kao posebno osjetljivom životnom razdoblju, o značaju ranog prepoznavanja i intervencijama na sve tri razine, kako bi smo prevenirali, u najvećem mogućem stepenu, razvoj poremećaja u odrasloj dobi.

Vodeći se našim pojedinačnim i drušvenim odgovornostima za očuvanje integriteta djece i adolescenata, te zdravog rasta i razvoja pojedinca, želja nam je da kroz naš rad razvijamo interdisciplinarnu i intersektoralnu saradnje sa domaćim i inozemnim srodnim Udrugama/Udruženjima, Institutima i Institucijama u projektima koji se bave djecom, mladima i obiteljima, te da razvijamo standarde u cilju zaštite prava djece i poboljšanja uvjeta za zdrav razvoj i dobrobit svakog djeteta. Prevencijska praksa na sve tri razine u skladu sa istraživačkim radovima, umreženo djelovanje na svim nivoima u cilju osiguravanja optimalnih uvjeta za zdrav rast i razvoj djeteta i adolescenta, te permanentna edukacija iz oblasti psihoterapije i savjetovanja razvojne dobi, ali i drugih profesija koje rade sa djecom, adolescentima i njihovim obiteljima, u skladu sa svjetskim standardima i preporukama, put je kojim težimo.

Dijete je sadašnjost i budućnost društva! Odgajati i educirati dijete, biti u odnosu sa mnogo ljubavi, uvažavanja i jasnim granicama je najveći izazov i odgovornost za svakog roditelja, nastavnika, stučnjaka i drušva u cjelini.

Najvažnije stvari u dječjim životima su sigurnost, ljubav, prihvatanje i ohrabrivanje.

B. Miller

Srdačno,
Dr. sc. Mirela Badurina, psihoterapeut

Preuzmi CV