Pozdravna riječ izvršne direktorice

Iskustva iz prakse, nažalost, pokazuju da se naša djeca često osjećaju isključena, neviđena, nepriznata, vrlo često usamljena, neprihvaćena, sa osjećajem bezvrijednosti i nerazumijevanja, sa osjećajem izdaje i razočarenja od onih koji su im značajni i koje vole. Zabrinjavajući su rezultati istraživanja (Badurina, 2013), koja su u skladu sa iskustvima iz prakse i pokazateljima Svjetske zdravstvene organizacije, koja ukazuju da skoro svako četvrto dijete rane adolescentne dobi pati i da je pod visokim rizikom da razvije mentalne poteškoće.

BHIDAPA je nastala kao odgovor na navedene rezultate istraživanja provedenog na našem području, novim spoznajama, ali i jasnim uvidima koji govore da je najveći deficit stučnjaka iz oblasti mentalnog zdravlja djece i adolescenata (dječjih psihologa, psihoterapeuta, psihijatara).

Nove spoznaje jasno ukazuju da većina psiholoških poteškoća u odraslosti ima svoje korijene u djetinjstvu. Ne smijemo kao društvo zaboraviti, kako kaže profesorica Dubravka Kocijan Hercigonja, da budućnost svake individue i čovječanstva generalno zavise od djeteta, njegovog razvoja kreacije selfa i svijeta oko njega. S toga cilj BHIDAPA-e je usmjeren na  jačanju javne svjesti o zdravom razvoju djeteta i adolescenciji kao posebno osjetljivom životnom razdoblju, o značaju ranog prepoznavanja i intervencijama na sve tri razine, kako bi smo prevenirali, u najvećem mogućem stepenu, razvoj poremećaja u odrasloj dobi.

Kako se psihoterapija djece i adolescenata bitno razlikuje od psihoterapije odraslih osoba i zahtjeva dodatno obrazovanje, BHIDAPA u saradnji sa Institutom D.O.M. na čelu sa Prof. dr. sc. Dubravkom Kocijan Hercigonja, dječjim neuropsihijatrom i psihoterapeutom, pokreće prvi akreditovani edukacijski program iz oblasti dječje i adolescentne integrativne psihoterapije i savjetovanja u Bosni i Hercegovini.

BHIDAPA edukacijski centar namijenjen je svima koji žele svoje poslijediplomsko obrazovanje nastaviti u pravcu razvoja znanja, vještina i kompetencija iz oblasti psihoterapije, kao posebne znanstvene i stručne discipline.

NAŠA MISIJA

Želimo biti poveznica između različitih modaliteta u psihoterapiji i krenuti od cjelovitog pogleda na dijete (pojedinca) i konteksta u kojemu se razvoj dešava.  Osim što pazimo na posebnost svakog djeteta, osobe, fokusiramo se i na kolektivno, fokusiramo se na zajedničko. Cilj nam je ponuditi različite praktične i teorijske okvire s ciljem proširenja i produbljivanja perspektive boljeg razumijevanja razvoja. BHIDAPA želi biti mjesto susreta ljudi s različitim vizijama i iskustvima. Želimo biće vratiti u centar,  kroz edukaciju podržati stručnjake koji i dalje vide, čuju, prihvataju “dijete”, “adolescenta”, “osobu”, prije nego njegove/njene “bolesti” ili “probleme”.

Misija našeg edukacijskog centra je stručno usavršavanje u oblasti teorije, metodologije i istraživanja integrativne psihoterapije za djecu, adolescente i odrasle, njene primjene u praksi, razvijanje specijalizovanih znanja i vještina koje su neophodne za sticanje stručne kvalifikacije i specijalizacije u oblasti integrativne psihoterapije.

Edukacijski programi BHIDAPA-e, kao europski akreditovanog Trening Instituta od strane EIATSCYP-a, EAIP-a i EAP-a su sljedeći:

Preuzmi CV

Level 7

Diploma iz dječije i adolescentne integrativne psihoterapije i savjetovanja

Psihoterapija razvojne dobi, kao zasebna i neovisna znanstvena disciplina i profesija, zauzima značajno mjesto u primarnoj, sekundarnoj i tercijarnoj prevenciji u očuvanju zdravlja i dobrobiti djece i mladih. Namjera nam je da ponudimo kvalitetno i akreditovano obrazovanje i vještine u ovoj oblasti. Ovaj program obuhvata pitanja koja su specifična u radu sa djecom i adolescentima da bi se budućem psihoterapeutu i savjetniku ponudila neophodna znanja i vještine. Više

Level 7

Diploma supervizora

Ovaj edukacijski program temelji se na prethodnim iskustvima i programima koje je više od 24 godine provodio prof. dr. Ken Evans (Maslow Award za doprinose psihoterapiji 2015). Program se temelji na integrativnom relacijskom pristupu psihoterapijskoj superviziji (Gilbert & Evans, 2008). Više

Level 7

Diploma iz integrativne psihoterapije

Integrativna psihoterapija zasniva se na integraciji savremene psihoanalitičke psihoterapije (objektni odnosi, psihologija ličnosti, intersubjektivni pristup), transakcijske analize, gestalt terapije, terapije usredsređene na klijenta i drugih, posebno razvojnih, neuroloških psihološki zasnovanih teorija i neuroznanosti. Integrativna psihoterapija podrazumijeva integriranje različitih psihoterapijskih pristupa. Svaki od ovih pristupa omogućuje djelomičnu interpretaciju ponašanja i smatra se vrijednom hipotezom ljudskog djelovanja. Više

Više o integrativnoj psihoterapiji

Vodeći se našim pojedinačnim i drušvenim odgovornostima za očuvanje integriteta djece, adolescenata i porodica, te zdravog rasta i razvoja pojedinca, želja nam je da kroz naš rad razvijamo interdisciplinarnu i intersektoralnu saradnje sa domaćim i inozemnim srodnim Udrugama/Udruženjima, Institutima i Institucijama u projektima koji se bave djecom, mladima i obiteljima, te da razvijamo standarde u cilju zaštite prava djece i poboljšanja uvjeta za zdrav razvoj i dobrobit svakog djeteta. Prevencijska praksa na sve tri razine u skladu sa istraživačkim radovima, umreženo djelovanje na svim nivoima u cilju osiguravanja optimalnih uvjeta za zdrav rast i razvoj djeteta i adolescenta, te permanentna edukacija iz oblasti psihoterapije i savjetovanja razvojne dobi, ali i drugih profesija koje rade sa djecom, adolescentima i njihovim obiteljima, u skladu sa svjetskim standardima i preporukama, put je kojim težimo.

Dijete je sadašnjost i budućnost društva! Odgajati i educirati dijete, biti u odnosu sa mnogo ljubavi, uvažavanja i jasnim granicama je najveći izazov i odgovornost za svakog roditelja, nastavnika, stučnjaka i drušva u cjelini.

Najvažnije stvari u dječjim životima su sigurnost, ljubav, prihvatanje i ohrabrivanje.

B. Miller

Srdačno,
Dr. sc. Mirela Badurina, WCPC, EAGT, ECP, ECAP, ECIP psihoterapeut, trener i supervizor