Psihoterapeutska zakletva

Corpus Hipocraticum je nastao u Staroj Grčkoj između 5. i 3. stoljeća pr. Kr., te je on u našoj kulturi izvorna točka svih liječničkih zakletvi i kodeksa.

Tijekom povijesti ova se zakletva često mijenjala, ali je na kongresu Međunarodnog saveza liječničkih društava u Ženevi 1948. godine ustanovljena konačna zakleta koja se danas koristi, Ženevska zakletva:

“U času kada stupam među članove liječničke profesije, svečano obećajem da ću svoj život staviti u službu humanosti. Prema svojim učiteljima sačuvat ću dužnu zahvalnost i poštovanje. Svoje ću zvanje obavljati savjesno i dostojanstveno. Najvažnija će mi briga biti zdravlje mojega pacijenta. Poštovat ću tajne onog tko mi se povjeri. Održavat ću svim svojim silama čast i plemenite tradicije liječničkog zvanja. Moje kolege bit će mi braća. U vršenju dužnosti prema bolesniku neće na mene utjecati nikakvi obziri vjere, nacionalnosti, rase, političke ili klasne pripadnosti. Apsolutno ću poštovati ljudski život od samog začetka. Niti pod prijetnjom neću dopustiti da se iskoriste moja medicinska znanja suprotno zakonima humanosti. Ovo obećajem svečano, slobodno, pozivajući se na svoju čast.”

Zakletva psihoterapijke profesije:

U času kada stupam među članove psihoterapijske i savjetodavne profesije, svečano obećavam da ću svoj život staviti u službu humanosti. 

Prema svojim učiteljima sačuvat ću dužnu zahvalnost i poštovanje. 

Svoje ću zvanje obavljati savjesno i dostojanstveno. 

Najvažnija će mi briga biti zdravlje mojega klijenta– djeteta, adolescenta, njegove obitelji. 

Poštovat ću tajne onog ko mi se povjeri u skladu sa etičkim kodeksom i u najboljem interesu djeteta. 

Održavat ću svim svojim silama čast i plemenite tradicije psihoterapijskog i savjetodavnog zvanja uključujući saradnju sa kolegama usmjerenu ka zajedničkom cilju. 

U vršenju dužnosti prema klijentu neće na mene utjecati nikakvi obziri vjere, nacionalnosti, rase, obrazovanja, društvenog položaja, seksualne orijentacije, rodnog identiteta, spolnih karakteristika, političke ili klasne pripadnosti. 

U potpunosti ću poštovati ljudski život od samog začetka. 

Niti pod prijetnjom neću dopustiti da se iskoriste moja psihoterapijska i savjetodavna znanja suprotno zakonima humanosti. 

Ovo obećavam svečano, slobodno, pozivajući se na svoju čast.”

Verzija 2, 2023.