Kontinuirano profesionalno usavršavanje i re-registracija

Prema EAP-CPD

Kontinuirano profesionalno usavršavanje (KPU-CPD)

EAPTI-BHIDAPA re-registracija/re-licenciranje prati europske standarde EIATSCYP-Ken Evans , EAIPEAP.

Aplikaciona forma za Re-registraciju dostavlja se u ured EAPTI-BHIDAPA-e.

Kontinuirano profesionalno usavršavanje (KPU) potrebno je za ponovnu registraciju nositelja evropskog certifikata u nacionalne registre/institute/asocijacije u njihovoj zemlji prakse.

Od vas se traži da završite prosječno 50 sati godišnje KPU-a. Ovaj KPU obuhvata:

  1. Napredne edukacije ili dodatne profesionalne sate iz psihoterapije (navedite ih, uključite pojedinosti o pružatelju (centru/institutu) i sažetak edukacije, te navedite broj sati za svaku edukaciju na zasebnom listu).
  2. Stručni superviziju za psihoterapijsku praksu/klinički/grupni rad i vršnjačku superviziju (navedite to na posebnom listu s nazivom supervizora/instituta, satima supervizije i ukupnim brojem sati).
  3. Posjećenost psihoterapijskom kongresu/konferenciji/simpoziju (Molimo, navedite naslov, datum i organizaciju za svaku na posebnom listu i navedite broj sati sesije u kojoj su prisustvovali. Molimo priložite kopije svih potvrda o sudjelovanju na kongresu/konferenciji/simpoziju).
  4. Profesionalne aktivnosti u psihoterapiji. (Biti izabran u odbor ili povjerenstvo i prisustvovati sastancima. Molimo navedite organizaciju, datume sastanaka povjerenstva/odbora i broj službenih sati svakog sastanka.)
  5. Sati dodatne psihoterapijske edukacije kao supervizor/istraživač/trener/učitelj.
  6. Samoiskustvo/lična terapija u jednom od modaliteta koje priznaje EAP (Molimo navedite ime/imena psihoterapeuta, trajanje terapije, učestalost seansi i ukupan broj dobivenih sati samoiskustva/lične terapije)

Sati KPU ne bi se trebali sastojati od više od 30% iz bilo koje navedene kategorije KPU.

KPU bi trebao biti provjeravano svakih 3 do 5 godina od strane akreditovane nacionalne asocijacije (ili NAO-a) koji vodi registar posjednika europskog certifikata. Svaki akreditovani edukacijski centar/trening institut ostaje zadužen za određivanje tačnog broja godina za ponovnu/provjeru KPU-a unutar zadanog razdoblja od 3 do 5 godina.

Re-registracija

Da bi se obrazac primio od strane psihoterapeuta i uveo u proces re-registracijske u u naš registrar, potrebno je da:

√ diplomirani psihoterapeuti, koji su stekli diplomu u BHIDAPA Trening Institutu budu redovni članovi BHIDAPA-e i – redovno uplaćuju godišnju članarinu

√ Re-registracija/re-licenciranje certifikata izvršava se svakih 3-5. godine, prema EAP – standardima

√ Re-registracija/re-licenciranje prati europske standarde EIATSCYP-Ken Evans, EAIP i EAP.

√ Aplikacionu formu za re-registraciju/re-licenciranje (Obrazac 23) možete popuniti zajedno sa gore navedenim dokumentima Ovdje.

Za sva dodatna pitanja možete nas kontaktirati na email: eapti@bhidapa.ba

Kontinuirano obrazovanje znači cjeloživotno učenje[1] i olakšava suočavanje s promjenama u profesionalnom okruženju.

Kontinuirana edukacija i učenje je ključ ličnog i profesionalnog razvoja u širokom rasponu područja, u cilju  jačanja ličnih kompetencija i svladavanja izazova.

U EAPTI-BHIDAPA za kontinuirano obrazovanje, u skladu sa EAP – CPD[2] diplomirani psihoterapeuti, savjetnici ali i drugi stručnjaci koji su željni znanja mogu pronaći visokokvalitetna i inovativna rješenja za kontinuirano obrazovanje i individualni razvoj.

[1] Definicija cjeloživotnog u čenja (EU, 2000): “Sve vrste učenja tokom odrasle dobi s ciljem unapređenja znanja, vještina i kompetencija u okviru osobnog ili profesionalnog djelovanja pojedinca. ”

[2] Kontinuirano stručno usavršavanje (CPD) potrebno je za ponovnu registraciju nositelja ECP-a (EIAPTY; EAIP i EAP) od strane akreditovanog instituta u kojem je registrovan nositelj diplome.