Akreditacije

6.4.2016. godine u Antwerpenu postajemo ravnopravni član europskog interdisciplinarnog terapijskog servisa za djecu i mlade (EIATSCYP) i prvi europski akreditovan edukacijski program iz oblasti integrativne psihoterapije i savjetovanja djece i adolescenata u Bosni i Hercegovini.

 

Više…

Ovaj veliki uspjeh ulaska BHIDAPA-e u Europski akreditovane Institute za Integrativnu psihoterapiju obogaćen je i sa novim diplomiranim psihoterapeutima na svečanoj promociji druge generacije dječjih i adolescentnih integrativnih psihoterapeuta i savjetnika.
BHIDAPA je registrovana kao Trening Instituta za integrativnu psihoterapiju od strane EAIP-a sa dodatnom specijalizacijom za edukacijski program iz dječje i adolescentne integrativne psihoterapije. Certifikat nam je dostavljen u aprilu 2022. godine.
Psihoterapija je nezavisna znanstvena disciplina koja se prakticira na naprednoj, kvalificiranoj i znanstvenoj razini. Pokriva široki spektar pristupa i metoda temeljenih na utvrđenim teorijama,  metodologijama i istraživanjima.

BHIDAPA, 2017. godine zadovoljava kriterije i ulazi kao punopravna članica Saveza Psihoterapijskih Udruženja u Bosni i Hercegovini.

Više

U decembru 2021. godine ispunili smo sve uslove kao Asocijacija za procees priznavanja BHIDAPA-e kao EAPTI, evropski priznatog obrazovnog instituta za psihoterapiju, i zvanično dostavili kompletnu dokumentaciju povjerenstvu za akreditaciju obuke (TAC) i njegovim stalnim članovima.

Zadovoljstvo nam je podijeliti sa vama vijest da je BHIDAPA ispunila sve zahtjeve i standarde kvaliteta EAP-a i da je 15. oktobra 2022. priznata kao EAP Certificirani Trening Insitut (EAPTI).
🎉 Europski akreditirani institut za psihoterapiju EAPTI – BHIDAPA
Hvala ekspertima Joseph Knobel Freud i Barbara Fitzgerald, ispred odbora za akreditaciju plana i programa TAC – EAP, na ekspertizi i pozitivnom izvještaju.
Veliko hvala našim profesorima, supervizorima, individualnim terapeutima, našim studentima i psihoterapeutima koji su diplomirali na našem Trening Institutu, kolegicama i kolegama na zajedničkom radu i doprinosu razvoja Integrativne psihoterapije djece, adolescenata i odraslih.
Nastavljamo dalje saradnju sa eminentnim stručnjacima, institutima i institucijama u cilju odvijanja plana i programa edukacije iz psihoterapije na naprednoj, kvalificiranoj i naučnoj razini, i razvoju temeljnih kompetencija. Hvala našim kolegama iz EIATSCYP-a, EAIP-a i SPUuBiH-a na dosadašnjoj saradnji.
Ponosni smo i sretni posebno što znamo da je zasluženo! više