Akreditacije

6.4.2016. godine u Antwerpenu postajemo ravnopravni član europskog interdisciplinarnog terapijskog servisa za djecu i mlade (EIATSCYP) i prvi europski akreditovan edukacijski program iz oblasti integrativne psihoterapije i savjetovanja djece i adolescenata u Bosni i Hercegovini.

 

Više…

Ovaj veliki uspjeh ulaska BHIDAPA-e u Europski akreditovane Institute za Integrativnu psihoterapiju obogaćen je i sa novim diplomiranim psihoterapeutima na svečanoj promociji druge generacije dječjih i adolescentnih integrativnih psihoterapeuta i savjetnika.
BHIDAPA je registrovana kao Trening Instituta za integrativnu psihoterapiju od strane EAIP-a sa dodatnom specijalizacijom za edukacijski program iz dječje i adolescentne integrativne psihoterapije. Certifikat nam je dostavljen u aprilu 2022. godine.
Psihoterapija je nezavisna znanstvena disciplina koja se prakticira na naprednoj, kvalificiranoj i znanstvenoj razini. Pokriva široki spektar pristupa i metoda temeljenih na utvrđenim teorijama,  metodologijama i istraživanjima.

BHIDAPA, 2017. godine zadovoljava kriterije i ulazi kao punopravna članica Saveza Psihoterapijskih Udruženja u Bosni i Hercegovini.

Više

U decembru 2021. godine ispunili smo sve uslove kao Asocijacija za procees priznavanja BHIDAPA-e kao EAPTI, evropski priznatog obrazovnog instituta za psihoterapiju, i zvanično dostavili kompletnu dokumentaciju povjerenstvu za akreditaciju obuke (TAC) i njegovim stalnim članovima.