Temeljne kompetencije evropskih psihoterapeuta

Preuzeto sa EAP

 

 

prema EIATSCYP (eiatscyp.com)

Pregled generičkih temeljnih kompetencija dječjih i adolescentnih psihoterapeuta

 1. Sposobnost komuniciranja i pružanja podrške djeci i mladima
 2. Sposobnost provođenja odgovarajuće procjene usmjerene na dijete i evaluacije tekuće prakse
 3. Sposobnost uspostavljanja i održavanja terapijskog odnosa s djecom i mladima
 4. Sposobnost prepoznavanja rizika i djelovanja na zaštiti djece i mladih
 5. Razumijevanje razloga zbog kojih djeca i mladi doživljavaju poteškoće
 6. Razumijevanje razvoja djeteta i važnosti privrženosti
 7. Sposobnost rada s roditeljima i skrbnicima
 8. Svijest o razlikama, nejednakostima i različitostima s posebnim osvrtom na dječje potrebe i razvoj
 9. Poznavanje i razumijevanje Tima oko djeteta i multidisciplinarnog i intersektoralnog rada
 10. Sposobnost prepoznavanja vlastitog područja stručnosti i znanja kada se obratiti i tražiti pomoć

Sposobnost komunikacije i pružanja podrške djeci i mladima

 • Angažman i komunikacija s djecom i mladima primjeren dobi.
 • Saradnička formulacija usmjerena na dijete, procesno orijentisana za definirsanje ciljeva i zadataka..
 • Razumijevanje igre i njezinog značaja za razvoj, učenje i oporavak.
 • Interakcija s djecom i mladima na načine koji su im omogućava osjećaj sigurnosti.
 • Facilitativne relacijske vještine, suosjećajna prisutnost i sposobnost slušanja djece.

Sposobnost provođenja odgovarajuće interdisciplinarne procjene usmjerene na dijete i evaluacije tekuće prakse

 • Razumijevanje višefaktorskih utjecaja na mentalno zdravlje i emocionalnu dobrobit djeteta.
 • Vještine promatranja i evaluacijske sposobnosti u prepoznavanju individualnih dječjih potreba.
 • Primjena različitih interdisciplinarnih okvira za konceptualiziranje snaga i poteškoća.
 • Integriranje procjene i mjerenja ishoda s etičkim razmatranjima.
 • Vještine prezentacije slučaja uključujući procjenu, formulaciju, praksu i evaluaciju.

Sposobnost uspostavljanja i održavanja terapijskog odnosa s djecom i mladima

 • Načela stručne prakse za rad s djecom i mladima.
 • Razvoj radne alijanse-saveza s djecom, koja je sigurna i pouzdana.
 • Razumijevanje ključnih pojmova za potrebe primijenjenog terapijskog mišljenja.
 • Sigurno i učinkovito raditi s procesima odnosa i razvoja.
 • Vođenje terapijskog procesa od početka do završetka čuvajući dostojanstvo i poštovanje svakog djeteta i adolescenta.

Sposobnost prepoznavanja rizika i intersektoralno djelovanja na zaštiti djece i mladih

 • Poznavanje relevantnih pravnih, etičkih i proceduralnih okvira za zaštitu.
 • Razumijevanje kako se zakonodavstvo prevodi u politiku i organizacijsku praksu.
 • Vještine zastupanja i posredovanja u ime djece u praksi utemeljenoj na pravima, poštujući najbolji interes djeteta.
 • Upravljanje moći s obzirom na ranjivost, djelovanje i autonomiju.
 • Znanje i vještine za tačnu procjenu rizika i profesionalne prosudbe.

Razumijevanje razloga zbog kojih djeca i mladi doživljavaju poteškoće

 • Razumijevanje utjecaja nepovoljnih iskustava iz djetinjstva ACES u kontekstu.
 • Poznavanje različitih dijagnostičkih okvira i niza kriterija procjene.
 • Svijest o jedinstvenom i individualnom iskustvu neuroraznolikosti svakog djeteta.
 • Svjesnost i kritička analiza medicinske dijagnoze i utjecaja traume.
 • Profesionalne vještine povezivanja između djeteta, obitelji i šireg sustava skrbi.

Razumijevanje razvoja djeteta i važnosti privrženosti

 • Razumijevanje tjelesnog, emocionalnog, kognitivnog i socijalnog razvoja.
 • Poznavanje ključnih prekretnica od začeća do odrasle dobi.
 • Poznavanje neurorazvojnih perspektiva i SEND.
 • Razumijevanje utjecaja diskriminacije i depriviranih sredina

(s obzirom na: starost, djetinjanstvo, rasizam, kulturnu raznolikost, pitanja roda i rodnog identiteta, seksualnu orijentaciju, sposobnosti, razlike u vrijednostima, vjeru ili duhovnost).

 • Prepoznavanje jedinstvenog proživljenog iskustva svakog djeteta u kontekstu.

Sposobnost rada s roditeljima i skrbnicima

 • Upravljanje ugovorima i granicama s roditeljima i skrbnicima u ime djece.
 • Razumijevanje utjecaja šireg sustava skrbi na razvoj djeteta.
 • Vještine komunikacije i odnosa za učinkovit rad u sustavnim kontekstima.
 • Pružanje informacija i razumijevanja o dječjim potrebama i pravima.
 • Sposobnost pružanja savjetovanja roditelja i njegovatelja i relevantne psihoedukacije.

Svijest o razlikama, nejednakostima i različitostima s posebnim osvrtom na potrebe i razvoj djece

 • Poznavanje i razumijevanje zakonodavstva koje se odnosi na praksu.
 • Razumijevanje utjecaja predrasuda, diskriminacije i isključenosti.
 • Profesionalne vještine kako bi se osigurala sigurna i učinkovita, anti-opresivna praksa.
 • Sposobnost rada sa složenim relacijskim i razvojnim procesima.
 • Sposobnosti da komunicirati i raditi uz dječje participativne glasove.

Poznavanje i razumijevanje Tima oko djeteta i multidisciplinarnog i intersektoralnog rada

 • Razumijevanje šireg konteksta interdisciplinarnog i multidisciplinarnog rada.
 • Upravljanje sučeljima u zakonskim, neovisnim i dobrovoljnim međuagencijskim odredbama.
 • Omogućavanje prava glasa djeteta u donošenju odluka i pisanju izvješća. (voditi računa o članu 13. konvencije o pravima djeteta razlika između želja i potreba).
 • Razumijevanje etičke složenosti dijeljenja informacija unutar sustavnog konteksta.
 • Vještine zastupanja i posredovanja unutar timova u ime djece i mladih.

Sposobnost prepoznavanja vlastitog područja stručnosti i znanja kada se obratiti i tražiti pomoć

 • Poznavanje širokog spektra multidisciplinarnih praktičara i usluga.
 • Sposobnost identificiranja potreba i davanja odgovarajućih preporuka prema potrebi.
 • Upravljanje konkurentnim programima odraslih u najboljem interesu djece.
 • Vještine savjetovanja za djecu, mlade, roditelje, skrbnike i institucije/organizacije.
 • Prepoznavanje granica kompetencije i sposobnost upućivanja na resurse.