Supervizija

Supervizija

Programom rada Centra za zaštitu djece, mladih i obitelji, a prema modelu Poliklinike za zaštitu djece I mladih Grada Zagreba, obuhvaćena je:

1. kontinuirana intervizija i supervizija stručnjaka koji djeluju u Centru
2. kontinuirana supervizija za stručnjake koji rade u centime za mentalno zdravlje, centrima za socijalni rad, Centrima koji se bave djecom i mladima, policiji, sudstvu, prosvjeti itd.
3. razvoj redovitih kontakata sa institucijama, koje komuniciraju s djetetom (vrtić, škola, centar za mentalno zdravlje, centar za socijalni rad, centar za mlade, policija, sud, dječji dom).

Timski stručni rad odvija se u okviru multidisciplinarnog tima.

Voditelji timova su Prof. dr. Vera Daneš Brozek, dječji neuropsihijatar i dr.sc. Mirela Badurina, dječji psihoterapeut.

Članovi interdisciplinarnog terapijskog tima su: psihijatar, psihoterapeut, klinički psiholog,
pedijatar, psiholog, socijalni pedagog, fonetičar, pravnik i projektni menadžer.

Model timskog rada obuhvaća:

1. specifičnost znanja i vještina svakog stručnjaka
2. multidisciplinarnost
3. trajnost
4. koordinacija radi dobrobiti klijenata
5. neposredno i posredno djelovanje članova tima
6. ličnu uključenost

Članovi interdisciplinarnog tima uključeni su redovnu interviziju i superviziju:

Supervizija rada tima vodi Prof. dr. Gordana Buljan Flander, klinički psiholog i psihoterapeut, Prof. dr. Vera Daneš Brozek, dječji neuropsihijatar i psihoterapeut, Prof. dr. Dubravka Kocijan Hercigonja, neuropsihijatar i psihoterapeut za djecu i mlade, Prof. dr. Saida Fišeković, neuropsihijatar i psihoterapeut i Prof. dr. Mirjana Graovac, psihijatar za djecu i mlade i psihodramski psihoanalitičar

Svi članovi centra za zaštitu djece, mladih i obitelji uključeni su u djelovanje interdisciplinarnog tima Centra.