Naš tim i saradnici

Dr. sc. Mirela Badurina

Psihoterapeut, osnivač i direktorica BHIDAPA-e


Prof. dr. sc. Vera Daneš Brozek, dr. med.

Dječiji psihijatar i psihoterapeut


Sabina Zijadić - Husić

Dipl. psiholog i psihoterapeut, zamjenica direktorice BHIDAPA-e


Ana Drina

Okupacioni terapeut, koordinator programa BHIDAPA-e


Tea Martinović

mag. psihologije, asistentica BHIDAPA Centra,


Jelena Subašić

Pedagog i psihoterapeut pod supervizijom


Mr.sc. Đana Lončarica

Doktorantica, psiholog i psihoterapeut


Marija Pavlović

Psiholog i psihoterapeut


Mr.sc. Azra Arnautović, dr.med.

Pedijatar i psihoterapeut


Vanjski stručni saradnici i supervizori

Prof. dr. sc. Dubravka Kocijan Hercigonja, dr. med.

Dječji neuropsihijatar i psihoterapeut


Prof. dr. sc. Gordana Buljan Flander

Klinički psiholog i psihoterapeut


Prof. dr. sc. Mirjana Graovac, dr. med.

Psihijatar i psihoterapeut za djecu i adolescente


Prof. dr. sc. Saida Fišeković, dr. med.

Neuro-psihijatar i psihoterapeut