Naš tim i saradnici

Dr. sc. Mirela Badurina

Osnivač i direktorica BHIDAPA-e, psihoterapeut, supervizor


Prof. dr. sc. Vera Daneš Brozek, dr. med.

Dječiji psihijatar i psihoterapeut


Sabina Zijadić - Husić, dipl.psih.

Zamjenica direktorice BHIDAPA-e, dipl. psiholog, psihoterapeut, supervizor


Mr.sc. Azra Arnautović, dr.med.

Pedijatar, psihoterapeut, supervizor


Jelena Subašić, dipl.pedg.

Pedagog i psihoterapeut pod supervizijom


Mirela Hadžić, dipl.psih.

Psiholog i psihoterapeut


Mr. sc. Lejla Šabanagić Hadžić

magistra dječje i adolescentne psihijatrije i psihologije, klinički psiholog


Amela Hadžimejlić

koordinator centara


Vanjski stručni saradnici i supervizori

Prof. dr. sc. Dubravka Kocijan Hercigonja, dr. med.

Dječji neuropsihijatar i psihoterapeut


Prof. dr. sc. Gordana Buljan Flander

Klinički psiholog i psihoterapeut


Prof. dr. sc. Mirjana Graovac, dr. med.

Psihijatar i psihoterapeut za djecu i adolescente


Prof. dr. sc. Saida Fišeković, dr. med.

Neuro-psihijatar i psihoterapeut