Naš tim

Dr. sc. Mirela Badurina

Psihoterapeut, osnivač i direktorica BHIDAPA-e


Prof. dr. sc. Vera Daneš Brozek, dr. med.

Dječiji psihijatar i psihoterapeut


Sabina Zijadić - Husić

Dipl. psiholog i psihoterapeut, zamjenica direktorice BHIDAPA-e


Mr.sc. Iskra Vučina

Spec. kliničke psihologije, voditelj psihodijagnostike


Belma Žiga

Psiholog, KBT i integrativni psihoterapeut za djecu i adolescente


Mr.med.sci. dr. Azra Arnautović

Pedijatar i psihoterapeut


Sanja Matković

Profesor opće i eksperimentalne fonetike


Mr.sc. Đana Lončarica

Doktorantica, psiholog i psihoterapeut


Jelena Subašić

Pedagog i psihoterapeut pod supervizijom


Tea Martinović

Asistentica BHIDAPA Centra, mag. psihologije


Amela Hadžimejlić

Asistentica BHIDAPA Centra


Vanjski stručni saradnici i supervizori

Prof. dr. sc. Dubravka Kocijan Hercigonja, dr. med.

Dječji neuropsihijatar i psihoterapeut


Prof. dr. sc. Gordana Buljan Flander

Klinički psiholog i psihoterapeut


Prof. dr. sc. Mirjana Graovac, dr. med.

Psihijatar i psihoterapeut za djecu i adolescente


Prof. dr. sc. Saida Fišeković, dr. med.

Neuro-psihijatar i psihoterapeut