Jelena Subašić

Pedagog

Integrativni psihoterapeut za djecu i adolescente pod mentorstvom


Rodjena je 1982. godine u Sarajevu. Udata je i majka jednog djeteta. Zvanje diplomiranog pedagoga stekla je na Filozofskom fakultetu Univerziteta u I. Sarajevu 2006. godine. Nakon završetka studija bila je aktivna kroz rad sa djecom sa smetnjama u razvoju i kao voditelj inkluzivnih radionica radila je na uključivanju djece sa smetnjama u razvoju u zajednicu. Kao pedagog, stručni saradnik u osnovnoj školi, radi od 2008. godine do danas, i tu stiče bogato iskustvo rada sa djecom i njihovim roditeljima. Aktivan je član grupe za zaštitu djece “Mreža” gdje se zalaže za multidisciplinarni pristup i medjuinstitucionalnu saradnju kada je u pitanju rast, razvoj i zaštita djece. Edukaciju iz Integrativne dječije i adolescentne psihoterapija započela je 2017. godine, a 2019. godine postaje dio tima u BHIDAPA kao Integrativni dječiji i adolescentni psihoterapeut pod supervizijom.