BiH dobila prve diplomirane dječije i adolescentne integrativne psihoterapeute – Oslobođenje.ba

Svečana promocija Prve generacije diplomiranih dječjih i adolescentnih integrativnih psihoterapeuta u Bosni i Hercegovini bit će održana 30. septembra u 17:30 sati na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu – E-Net centar.

Bosanskohercegovačka integrativna dječja i adolescentna psihoterapijska Asocijacija – BHIDAPA, pokrenula je u 2015. godini prvi akreditirani europski edukacijski program na području BiH iz dječje i adolescentne integrativne psihoterapije i savjetovanja. Ovaj edukacijski program pokrenut je u saradnji sa Institutom D.O.M. iz Hrvatske i EIATSCYP-om(European Interdisciplinary Association for Therapeutic Services for Children & Young People), a u skladu sa europskim standardima i preporukama WHO (World Health Organization).

Zabrinjavajući nalazi istraživanja

Potrebu za ovakvim edukacijskim programom, ističu iz BHIDAPA, pokazali su zabrinjavajući nalazi istraživanja koja govore da skoro svako četvrto dijete rane adolescentne dobi pati i pod visokim je rizikom da razvije mentalne poremećaje, a izvještaji govore da je najveći deficit profesionalaca iz oblasti mentalnog zdravlja djece i adolescenata.

Rezultati jasno naglašavaju da je potrebno jačanje javne svijesti o zdravom razvoju djeteta, te je razvoj adekvatnih preventivnih akcija u ovoj životnoj dobi vrlo značajan, a prije svega edukacija kadra iz oblasti psihijatrije i psihoterapije razvojne dobi.

Europski licenciran edukacijski program osposobio je kandidate za stjecanje profesionalnih, istraživačkih i akademskih iskustava s posebnim naglaskom na kliničke vještine. Predavači u edukaciji su svjetski priznati stručnjaci iz područja neuropsihijatrije, psihologije, socijalnog rada, obiteljskih konstalacija, psihoterapije iz: Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Srbije, Francuske, Slovenije, Velike Britanije i Malte.

Ispitnu komisiju koju čine prof. dr. Dubravka Kocijan Hercigonja, neuropsihijatar i integrativni psihoterapeut za djecu i mlade-mentor; prof. dr. Vera Daneš Brozek, dječji neuropsihijatar i psihodinamski psihoterapeut i doc. dr. Lidija Pecotić, psiholog i geštalt psihoterapeut, predstaviti će, nakon uspješno odbranjenog završnog ispita Prvu generaciju diplomiranih dječjih i adolescentnih integrativnih psihoterapeuta u Bosni i Hercegovini, koju čine: Azra Arnautović, Belma Žiga, Đana Lončarica, Mirela Badurina, Mirjana Gavrić – Hopić, Sabina Zijadić – Husić, Selma Gaši, Senka Čimpo i Srebrenka Hota.

Dijete je budućnost društva

Dijete je budućnost društva! Odgajati i educirati dijete, biti u odnosu sa mnogo ljubavi, uvažavanja i jasnim granicama je najveći izazov za svakog roditelja, nastavnika, stručnjaka i društva u cjelini.

– Vodeći se pojedinačnim i društvenim odgovornostima za očuvanje i unaprijeđenje zdravlja i dobrobiti djece i mladih, želja stručnjaka je da kroz rad BHIDAPA-e, razvijamo interdisciplinarnu suradnje sa profesionalcima, domaćim i inozemnim srodnim Udrugama, Institutima i Institucijama koje se bave djecom i mladima, te da razvijamo jedinstvene standarde u cilju najboljeg interesa djeteta, saopšteno je iz bh.integrativne djećije i adolescentne psihoterapijske Asocijacije BHIDAPA.

Izvor: oslobodjenje.ba