Naučiti živjeti sada i ovdje

Moderni način života sa sobom je donio nove izazove; užurbanost i stres neminovno utječu na čovjeka, stvarajući pritiske sa kojima se mnogi od nas teško nose.