Organizacioni odbor Kongresa, uz fotografije sa Kongresa, zahvaljuje svim učesnicima na aktivnom učešću i kreiranju mjesta istinskog susreta

Dragi učesnici Kongresa,

još uvijek asimilujemo bogatstvo iskustava, znanja i posvećenosti koje smo djelili tokom Kongresa, a poruke koje nam stižu, raduju nas i govore da smo zajedno uspjeli. Zahvalni smo što ste bili dio ovog Kongresa i sa nama dosezali kreirali mjesto susreta različitih disciplina, institucija i organizacija čiji je cilj očuvanje zdravlja i dobrobiti djece i adolescenata. Vjerujemo da će znanja, poznanstva stvorena i ojačana tokom Kongresa biti usmjerena na odogovorno djelovanje u zaštiti djece i adolescenata.

Organizacioni odbor tokom Kongresa je u svim sesijama bilježio zaključke koji su u konačnici, na ceremoniji zatvaranja Kongresa, predstavljeni od strane Predsjednice Kongresa, prof. dr. med. sc. Dubravka Kocijan Hercigonja.

Na linku  https://congress.psychotherapy.ba/wp-content/uploads/2019/07/zakljucci-kongres.pdf  možete naći zaključke.

Na linku https://youtu.be/bbWKP22do54 mozete pogledati i Aftermovie koji smo pripremili za vas.

Do sljedećeg susreta uživajte u fotografijama koje smo za vas izdvojili, koje je zabilježio fotograf Kemal Konaković.

Fotografije po danima možete pronaći na linkovima:

Dan 1: https://photos.app.goo.gl/YKT1oExm8Z9e6uct9
Dan 2: https://photos.app.goo.gl/wikQmJvvosg3pnpk7
Dan 3: https://photos.app.goo.gl/tFeyRYfrFFEToWoH7
Dan 4: https://photos.app.goo.gl/dk6hxTPeWrRbVo2t8

“Čini nam se značajnim da kroz ovaj Kongres pošaljemo poruku da kroz odgovoran odnos s ljubavlju i sa poštovanjem njegujemo djete, a kroz njega i Čovječanstvo! Nadamo se da je Kongres kreirao mjesto istinskog susreta koji je potaknuo odnos povjerenja i ljubavi.” predsjednica organizacionog odbora, dr. sc. Mirela Badurina