Projekat “Because We Care” pokažimo djeci da je svijet sigurno mjesto – Nadbiskupijski centar za pastoral mladih “Ivan Pavao II”

U sklopu projekta “Because We Care” čiji su nositelji Nadbiskupijski centar za pastoral mladih “Ivan Pavao II” i Asocijacija BHIDAPA , prof. dr. sc. Gordana Buljan Flander, ravnateljica Poliklinike za zaštitu djece i mladih Grada Zagreba održala je predavanje o zaštiti djece, cyberbullyingu, važnosti međusobne suradnje svih institucija koje rade sa djecom, ali i odgovornosti pojedinaca koji rade u tim institucijama kada je zaštita djece u pitanju.

Kroz svoje predavanje, prof. Gordana govorila o utjecaju medija i društvenih mreža na djecu, važnosti međusobne suradnje svih institucija koji rade s djece i njihovoj odgovornosti, nasilju na internetu, te načinu prevencije istog.

Osvrnula se i na rezultate nacionalnog istraživanja o iskustvima i ponašanjima djece i mladih na društvenoj mreži Facebook i internetu općenito koje je Poliklinika za zaštiti djece grada Zagreba zajedno s Hrabrim telefonom provelo na uzorku od 1 489 djece i mladih u dobi od 11 do 18 godina.

Predavanju su prisustvovali edukatori mladih, učitelji, nastavnici, predstavnicu centara za socijalni rad, predstavnici policije i nevladinih organizacija.

Predavanju je prethodilo predstavnjanje Globalne kampanje o spriječavanju zanemarivanja djece koju je pokrenuo World Vision.