Konkurs za edukaciju

Počeo je Prvi ciklus edukacijskog programa iz Integrativne dječje i adolescentne psihoterapije na području Bosne i Hercegovine u organizaciji BHIDAPA (Bosansko-hercegovačka integrativna dječja i adolescentna psihoterapijska Asocijacija), a u suradnji sa HITUDIM-om (Hrvatska interdisciplinarna terapijska udruga za djecu i mladež) i EIATSCYP (European Interdisciplinary Association for Therapeutic Services for Children & Young People), a u skladu sa europskim standardima.

Studij se organizuje u trajanju od dvije, tri ili četiri akademske godine, u zavisnosti od pravca i prethodne edukacije.
Predavači su renomirani i svjetski priznati stručnjaci s područja neuropsihijatrije, posebice dječje i adolescentne psihijatrije i psihoterapije.
Uvodni modul za sve studente održan je od 19.-21.06.2015. godine u E-NET centru Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu. Predavač uvodnog modula na temu “Pregled psihoterapijskih tehnika, povijest i usporedba” bila je Prof. Dr. sc. Dubravka Kocijan-Hercigonja.

Konkurs ostaje otvoren za nove Kandidate do popune slobodnih mjesta, a najdalje do 17.10.2015.

Po uspješnom završetku edukacije, nakon odbrane završnog rada, polaznici stječu zvanje Integrativni dječji i adolescentni psihoterapeut, te europsku licencu ovjerenu od strane EIATSCYP i EUROCPS.