Dobro došli na Prvi internacionalni Kongres dječije i adolescentne psihoterapije – novosti pratite na facebook-u https://www.facebook.com/achievinghealthsarajevo/

PRVI INTERNACIONALNI KONGRES DJEČJE I ADOLESCENTNE PSIHOTERAPIJE
“Mjesto psihoterapije u očuvanju zdravlja i dobrobiti djece i adolescenata”
bit će održan u Sarajevu, od 18. do 21. 10. 2018.
Svečano otvaranje Kongresa je u četvrtak, 18.
oktobra 2018. u 19:00h u hotelu HILLS

Dramatične promjene na globalnom nivou, sa jedne strane i napredak na naučnom i tehnološkom planu, sa druge strane, neminovno utječu na sve ljude i aspekte njihovih života, a posebno na živote najranjivijeg dijela društva, a to su djeca i mladi.

Veliki je izazov koji se postavlja pred sve stručnjake koji se bave zaštitom zdravlja djece i mladih i njihovom dobrobiti, u traganju za novim istraživanjima, preventivnim, terapijskim i rehabilitacijskim aktivnostima koja će težiti omogućavanju novih vidova adaptacije koje vode zdravlju, u sve bržim i složenijim
promjenama.

Nova naučna otkrića mijenjaju naša saznanja o dječjoj i adolescentnoj psihopatologiji i nešto što se ranije razumijevalo u polju dječjeg i adolescentnog mentalnoga zdravlja i dobrobiti, danas razumijemo na drugi način.

Virtualni svijet u kojima naša djeca i mladi žive, izbjegličke krize, ratne i transgeneracijske traume, sistemi vrijednosti, sa sobom donose nova pitanja i izazove za struke koje se bave zdravljem i dobrobiti djece i adolescenata.

Kongres ima za cilj istaći postojanje potrebe za povećanjem svjesnosti svih stručnjaka iz oblasti zdravstva, socijalne zaštite, obrazovanja i pravosuđa
o važnosti multidisciplinarne i intersektoralne suradnju u očuvanju zdravlja i dobrobiti djece i adolescenata.

Zdrav rast i razvoj djeteta i adolescenta, te društva u cjelini, uveliko ovise o našem današnjem djelovanju, kako u prepoznavanju dječjih potreba, tako i organiziranju,
sukladno tome optimalnog okruženja i utjecaja, posebice sa stajališta preventivnih, kao i kurativnih aktivnosti.

Kongres će biti mjesto susreta različitih disciplina, institucija i organizacija čiji je cilj očuvanje zdravlja i dobrobiti djece i adolescenata, razmjene iskustva,dobre prakse, najave novih trendova, kroz brojna izlaganja sudionika iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Srbije, Malte, Makedonije, Crne Gore, Slovenije, Engleske, Italije, Francuske, Njemačke, Austrije i drugih evropskih zemalja, teKanade, Amerike i drugih.

Teme izlaganja dolaze iz područja zdravlja, socijalne zaštite, obrazovanja i maloljetničke pravde.

Zadovoljstvo nam je predstaviti ulogu psihoterapije u očuvanju zdravlja i dobrobiti djece i adolescenata kroz plenarna predavanja, okrugle stolove, radionice,
panele, o temama poput:
 Mentalno zdravlje djece i adolescenata
 Uloga obitelji, škola i institucija
 Maloljetnička pravda
 Zlostavljanje, zanemarivanje i otuđenje djeteta
 Psihopatologija, Farmakoterapija,
Psihodijagnostika i istraživanje
 Rani razvoj djeteta i neuroznanost
 Gubitak i tugovanje
 Spolno zasnovano nasilje
 On line odrastanje
 Izbjegličke krize, ratna i transgeneracijska
trauma
 Inovativni pristup i izazovi rada sa djecom
novog milenijuma

Predsjednica Kongresa:
Prof. dr. Dubravka Kocijan Hercigonja

Počasni odbor:
Prof. dr. Norman Sartorius, Prof. dr. Gordana Buljan
Flander, Prof. dr. Daniel J. Siegel, Prof. dr. Vera Daneš
Brozek, Prof. dr. Michael Ungar, Prof. dr. John
Sargent, Prof. dr. Renko Đapić,

Znanstveni odbor:
Prof. dr. Dubravka Kocijan Hercigonja, Prof. dr. Gordana Buljan Flander, Prof. dr. Esmina Avdibegović, Prof. dr. Vera Daneš Brozek, dr. sc. Kanita Dervić, Prof. dr. Saida Fišeković, Prof. dr. Mirjana Graovac, dr. sc. Mirela Badurina, dr. sc. Vesna Hercigonja Novković, Doc. dr. Lidija Pecotić, Prof. dr. Sanja Radetić Lovrić, dr. sc. Lana Petö Kujundžić, Prof. dr. Jelena Srna, doc. dr. Larisa Velić, Prof. dr. Gregor Žvelc.

Organizacioni odbor:
Mirela Badurina, predsjednica organizacionog odbora, mirela@psychotherapy.ba
Goran Čerkez, dopredsjednik organizacionog odbora, Goran.Cerkez@fmz.gov.ba
Vesna Hercigonja Novković, savjetnik organizacionog odbora, vesnahnovkovic@gmail.com
Anesa Vilić, savjetnik organizacionog odbora, anesa.vilic.sarajevo@gmail.com
Vladimir Žuržulović, web developer, vlado@citygroup.ba

Članovi organizacionog odbora:
Alma Hadžiskakić Azra Arnautović Belma Žiga Dina Koren Đana Lončarica Elma Omersoftić Lejla Smajić Hodžić Mirjana Gavrić Hopić Sabina Zijadić Husić
Sandra Muratović Selma Gaši Senka Čimpo Srebrenka Hota

Novosti pratite na https://www.facebook.com/achievinghealthsarajevo/