Adi Grebović

Koordinator projekta


Diplomirani ekonomista iz Sarajeva sa dvadeset godina radnog iskustva u javnom i privatnom sektoru na izvršnim i operativnim poslovima. Sa zadovoljstvom se priključio projektu Interdisciplinarna mreža stručnjaka “Ovdje&Sada” u saradnji sa UNICEF-om i uz podršku EU.