Ajna Prndelj

Projekt asistent


Bachelor finansijskog menadžmenta, trenutno studentica Master studija Poslovnog Upravljanja u saradnji sa Ekonomskim fakultetom Univerziteta u Ljubljani (MBA). Volontirala u više projekata na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, kao što su Ekonomski forum BIH, Sarajevo Innovation Summit, CEO Konferencija. Govori odlično engleski jezik, a služi se španskim, njemačkim i talijanskim.