dipl. psiholog Mirela Hadžić

Psiholog, Koginitivno-bihejvioralni psihoterapeut


Rođena sam 1979. godine u Sarajevu. Diplomirala psihologiju na Univerzitetu u Sarajevu 2003. godine, a 2018. godine stičem kvalifikaciju kognitivno-bihejvioralnog psihoterapeuta. Trenutno pohađam edukaciju iz Psihoterapijskog savjetovanja za djecu I adolescente u centrima za mentalno zdarvlje u zajednici.

Zaposlena sam u Centru za mentalno zdravlja u Sarajevu. Imam 16 godina radnog iskustva u struci. Radim na poslovima psihodijagnostičke procjene, psihološkog savjetovanja I psihoterapije sa djecom, adolescentima I odraslima. Uže područje interesovanja su mi rad sa djecom I mladima. Učesnik sam velikog broja kongresa ,radionica I seminara iz područja mentalnog zdravlja . Trenutno sam član više radnih grupa I komisija vezanih za mentalno zdravlja u zajednici pri Federalnom ministarstvu zdravstva, Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike te Ministarstva sigurnosti BiH.