Sanja Matković

Profesor opće i eksperimentalne fonetike

+387 61 789 914


Profesor je opće i eksperimentalne fonetike iz Sarajeva sa dugogodišnjim iskustvom u radu sa djecom predškolskog i školskog uzrasta. Bavi se procjenama glasovno – jezično – govornih sposobnosti kod djece. Značajan dio rada posvetila je djeci sa razvojnim teškoćama, sa specifičnim teškoćama u učenju.
Stručni je konsultant vrtićke dobi. Edukator je i savjetodavna podrška učiteljima i nastavnicima kao i roditeljima učenika sa teškoćama uključenih u inkluzivni proces.
Predavač je i autor tematskih seminara i više stručnih priručnika i brošura.