Vildana Aziraj Smajić

doc.dr.sc. Vildana Aziraj-Smajić

spec. kliničke psihologije


doc.dr.sc. Vildana Aziraj – Smajić je specijalistica kliničke psihologije sa dugogodišnjim iskustvom u
području mentalnog zdravlja djece, adolescenata i odraslih osoba. U svom radu koristi tehnike iz
Kognitivno-bihevioralne terapije, EMDR-a, ACT-a, mindfulness-a, tjelesne terapije te različite
postupke kliničke i neuropsihološke procjene. Uz rad u praksi bavi se naučno-istraživačkim radom i do
sada je publicirala više stručnih i naučnih radova te imala značajan broj izlaganja na domaćim i
međunarodnim naučnim i stručnim skupovima. Putem različitih kampanja i edukacija usmjerena je na
promociju mentalnog zdravlja te povećanje svjesnosti o problemima mentalno – reproduktivnog
zdravlja, suicidalnosti, rodno-zasnovanog nasilja, dijabetesa tip I, brige o sebi, sekundarne
traumatizacije, sagorijevanja na poslu i drugim. Članica je Evropskog udruženja kliničkih psihologa
(EACLIPT), Hrvatskog udruženja za kognitivno-bihevioralnu terapiju (HUBIKOT), Udruženja EMDR
terapeuta u BiH (UEMDRTuBiH) te Društva psihologa FBiH (DPFBiH).