Informacije o re-registraciji(re-licenciranju) i apliciranju za dobivanje europskog certifikata ECIP i ECP

Poštovani diplomirani psihoterapeuti, sadašnji i budući edukanti našeg Instituta,

želja nam je informisati vas da smo od oktobra 2022. godine, kad smo zvanično dobili EAPTI certifikat, dogradili naše forme za apliciranje dobivanja evropskih certifikata: EIATSCYP, ECIP i ECP-a, prema trening standardima EIATSCYP, EAIP i EAP. Kao što vjerovatno znate, svi terapeuti licencirani od BHIDAPA-e trening isntituta za integrativnu psihoterapiju, po automatizmu mogu tražiti europski certifikat, bez zadovoljavanja nekih dodatnih uslova.

Također, diplomirane terapeute želimo podsjetiti na obavezu kontinuiranog ličnog i profesionalnog razvoja prema standardima EAP-a – CPD i produžek važenja licence putem BHIDAPA-trening istituta. Registar diplomiranih psihoterapeuta i savjetnika možete naći ovdje.

U procesu smo prikupljanja informacija za registar članova EAPTI-BHIDAPA koji se planira dovršiti  do kraja ove godine. Svi članovi koji se nalaze na spisku našeg registra članova i diplomiranih terapeuta, biti će informisani o novim uslovima članstva.

Informacije za dobivanje aplikacione formulare i dokumentacije koju trebate dostaviti za re-registraciju (re-licenciranje) EIATSCYP-u i europski certifikat ECIP i ECP, možete zatražiti na email adresu: info@bhidapa.ba

EAPTI-BHIDAPA akreditovan je od EIATSCYP-a, EAIP-a,  EAP-a i punopravna je članica SPUuBiH. Svi redovni članovi EAPTI-BHIDAPA-e su članovi i navedenih europskih asocijacija kao i SPUuBiH-a (Saveza psihoterapijskih udruženja u Bosni i Hercegovini).

Srdačan pozdrav,

Edukacijski odbor EAPTI-BHIDAPA