BHIDAPA – EAPTI

Zadovoljstvo nam je podijeliti sa vama vijest da je BHIDAPA ispunila sve zahtjeve i standarde kvaliteta EAP-a i da je 15. oktobra 2022. priznata kao EAP Certificirani Trening Insitut (EAPTI).
🎉 Europski akreditirani institut za psihoterapiju EAPTI – BHIDAPA
❣️Prvi akreditovani edukacijski program u Bosni i Hercegovini za postdiplomsku nastavu iz oblasti Integrativne psihoterapija za djecu i adolescente © i
Integrativne psihoterapije ©
🎓Direktna dodjela ECP (Europskog certifikata za psihoterapiju) za sve naše studente koji završile trening-edukaciju na BHIDAPA Institutu
Hvala ekspertima Joseph Knobel Freud i Barbara Fitzgerald, ispred odbora za akreditaciju plana i programa TAC – EAP, na ekspertizi i pozitivnom izvještaju.
Veliko hvala našim profesorima, supervizorima, individualnim terapeutima, našim studentima i psihoterapeutima koji su diplomirali na našem Institutu, kolegicama i kolegama na zajedničkom radu i doprinosu razvoja integrativne psihoterapije za djecu, adolescente i odrasle.
🤝Nastavljamo dalje saradnju sa eminentnim stručnjacima, institutima i institucijama u cilju odvijanja plana i programa edukacije iz psihoterapije na naprednoj, kvalificiranoj i naučnoj razini, i razvoju temeljnih kompetencija.
Hvala našim kolegama iz EIATSCYP-a, EAIP-a i SPUuBiH-a na dosadašnjoj saradnji.
Ponosni smo i sretni posebno što znamo da je zasluženo!💯