Drugi Internacionalni Kongres dječije i adolescentne psihoterapije

Radosni smo da uprkos zahjevnom vremenu organizujemo Drugi internacionalni kongres dječije i adolescentne psihoterapije pod nazivom: Značaj i mogućnosti psihosocijalne podrške u zaštiti mentalnog zdravlja djece i mladih, u doba i poslije pandemije Covid-19.

Hvala svim predavačima koji su se u kratkom vremenu odazvali našem pozivu i spremni su u promijenjenim uvjetima podijeliti sa nama svoja znanja.

Aktuelne informacije o Kongresu možete pratiti na našim stranicama na društvenim mrežama, kao i na službenoj stranici Kongresa.

Registracija za virtualno prisutvo Kongresu je otvorena i srdačno vas pozivamo da nam se pridružite.