EAPTI-BHIDAPA obogaćena novim predavačima i novim prostorom za održavanje edukacije

U EAPTI-BHIDAPA, radno i ovaj vikendi.

Prošli vikend imali smo priliku učiti, družiti se i proslaviti EAPTI akreditaciju sa našim edukantima i novim predavačima našeg instituta.

Modul na temu:“Theory and processes of change; research in psychotherapy – SNS (part 1)“ u naprednim metodama formulacije studije slučaja na putu prema personaliziranoj psihoterapiji u okviru znanosti, vodio je Univ. Prof. dr. Günter Karl Schiepek, integrativni i sistemski psihoterapeut. Značajno je da smo imali priliku proći korake korištenja SNS programa, koji edukanti mogu koristiti za sebe kako bi podržali i pratili lični razvoj i mogu ga primijeniti na klijentima u psihoterapijskom tretmanu i time pratiti psihoterapijski proces i napredak. Našim edukantima se omogućila primjena Internet i App tehnologije zasnovane na Synergetic Navigation System (SNS), koja je personalizirana i procesno osjetljiva metoda. Na ovaj način edukanti EAPTI-BHIDAPA, imaju mogućnost učestvovati u razvoju i  integraciji novih europskih standarda u istraživanju, monitoringu i optimiziranju procesa promjene u psihoterapiji.

Modulu se pridružila i dr. Sylvia Kipp, jungijanska psihoanalitičarka, koja je edukantima podijelila mogućnosti SNS-a u praćenju uspješnosti psihoterapijskih ciljeva i procesa, kroz prikaz slučaja, a modul je održan od 4.-6-11-2022.godine za edukante i edukantice druge godine edukacije.

Pored prostora BHIDAPAe, obezbijedili smo i novi prostor za održavanje edukacije koji nam daje veće mogućnosti, a time i kvalitetnije provođenje nastave. Radujemo se novoj saranji. Hvala sjajnom timu Stratup studija, na čelu sa Irmom Bečar, na dobrodošlici i podršci.

Ovaj vikend (11.-13.11. 2022.), studentice završne godine imale su modul na temu: „Plan psihoterapijskog tretmana-od inicijalnog susreta do završetka tretmana“ koju je vodila redovna prof. dr. Mirjanom Graovac, dr. med., psihijatrica, psihoterapeutica i supervizoricaq, našeg instituta. Poslije modula održani su sati kliničke supervizije.

Kratka biografija:
Günter Schiepek, prof. dr. phil. dr. phil. habil. Direktor Instituta za istraživanje sinergetike i psihoterapije, Sveučilišne bolnice za psihijatriju, psihoterapiju i psihosomatiku na Medicinskom sveučilištu Paracelsus u Salzburgu (Austrija) i Centra za složene sustave (Stuttgart / Njemačka). Günter Schiepek je od 2008. profesor na Sveučilištu Ludwig-Maximilians u Münchenu i na Medicinskom sveučilištu Paracelsus u Salzburgu. Gostujući profesor na Sveučilištu Donau-Krems i na Sveučilištu Alpen-Adria Klagenfurt (Austrija). Član Europske akademije znanosti i umjetnosti (Academia Scientiarium et Artium Europaea). Počasni član njemačkog društva za sistemsku terapiju i sistemska istraživanja. Glavne teme: Sinergetika i dinamika nelinearnih sustava u psihologiji, menadžmentu i neuroznanostima. Proces-ishod-istraživanje u psihoterapiji. Neuroznanost psihoterapije. Praćenje procesa promjena u različitim područjima u stvarnom vremenu temeljeno na internetu. Socijalna psihologija. Upravljanje. Istraživanje u mjerenju i razvoju ljudskih kompetencija. Član znanstvenog odbora različitih institucija, zajednica i časopisa. Objavio 20 knjiga i oko 200 radova u međunarodnim i njemačkim znanstvenim časopisima.

Nastavljamo dalje…