Internalizirani poremećaji kod djece (anksioznost, depresivna stanja, suicidalnost i psihosomatika) sa Prof.dr.sc. Dubravkom Kocijan Hercigonja, dječiji neuropsihijatar i psihoterapeut

Edukanti četvrte godine edukacijskog programa iz oblasti integrativne psihoterapije za djecu i adolescente nastavili su jačati svoja znanja i vještine u prepoznavanju i adekvatnim intervencijama. Modul na temu: Internalizirani poremećaji kod djece (anksioznost, depresivna stanja, suicidalnost i psihosomatika) održan je od 5.6.-7.6. 2020. godine uz vodstvo uvažene Prof.dr.sc. Dubravka Kocijan Hercigonja, med.sc., dječiji i adolescentni neuropsihijatar i integrativni psihoterapeut. Iako se modul održao preko Zoom platforme BHIDAPAe, bilo je mogućnosti da se obuhvati dinamika modula sa svim svojim elementima od grupnih procesa, teorije, rada u malim i velikim grupama, do završnog ispita. Edukanti su imali priliku istraživati i propitivati svoja do sada usvojena znanja i vještine kroz omogućeni rad na studijama slučaja.

Hvala dragoj Prof. Dubravki Kocijan na neiscrpnoj inspiraciji u daljem traganju terapijskih intervencija!

Budimo odgovorni, brinimo za sebe i druge!