Intervju i savjetovanje djece u kontaktu sa zakonom u pravosudnim institucijama u organizaciji Društva psihologa Republike Srpske

Bilo je veliko zadovoljstvo i čast dijeliti znanje i razmenjivati iskustva sa profesionalcima, stručnim saradnicama/savjetnicama zaposlenim u tužilaštvu, sudu i policiji Bosne i Hercegovine.
Edukaciju je organizovalo Društvo psihologa Republike Srpske u partnerstvu sa UNICEF BiH i njegovim partnerima Sida i SDC, u okviru specijalističke edukacije “Intervju i savjetovanje djece u kontaktu sa zakonom u pravosudnim institucijama”, u okviru projekta “Jačanje sveobuhvatnog sistemskog pristupa zaštite najboljih interesa djeteta u kontaktu sa zakonom”.

Teme obuhvaćene edukacijom bile su:

Pristup djeci i potrebne vještine stručnog saradnika u radu sa seksualno zlostavljanim djetetom i njihovim roditeljima,

Tehnike savjetovanja sa djecom žrtvama seksualnog zlostavljanja,

Visoki konflikt roditelja, prepoznavanje roditeljske manipulacije djetetom tijekom razvoda i posljedice, 

Rizični i zaštitni faktori u procesu oporavka djeteta sa iskustvom zlostavljanja

Edukaciju je vodila dr. sc Mirela Badurina