Izborna skupština Saveza Psihoterapijskih udruženja u BIH

Preuzeto sa SPU u BiH
Održana je izborna skupština Saveza Psihoterapijskih udruženja u BIH, 10.06.2021.godine.
Tokom skupštine naredne kolege i kolegice će aktivno sudjelovati u radu Saveza u narednom periodu
Predsjednik Saveza – Mevludin Hasanović (EMDR )
Dopredsjednica Saveza – Aleksandra Sandra Hadžić (USPIT )
Predsjednica Skupštine – Mirela Badurina (BHIDAPA)
Sekretar Saveza – Armina Cerkic (USPIT)
Upravni Odbor:
Predsjednica UO – Esmina Avdibegović (Udruženje grupnih analitičara)
Podpredsjednica UO – Dželila Mulić-Čorbo (USPIT)
Alma Tihić (Integrativni Geštalt)
Sabina Zijadic Husic (BHIDAPA)
Adila Softic (BiHOTA)
Zvjezdana Jakic (GC Um i tijelo)
Puno uspjeha u budućem radu želimo kolegama i kolegicama!