Klinička supervizija – za edukante i diplomirane psihoterapeute (4 CPD SATA)

BHIDAPA – Evropski Akreditovan Psihoterapijski Trening Institut u sklopu obaveznih sati supervizije i kontinuiranog profesionalnog usavršavanja (CPD) organizuje sate supervizije za edukante i diplomirane psihoterapeute.

Superviziju u grupi u trajanju od 4 sata, vodit će Prof. dr. sc. Goran Arbanas, psihijatar i psihoterapeut, redovni predavač u našem Trening Institutu i akreditovan supervizor.

Supervizija će se održati u BHIDAPA-EAPTI, Emerika Bluma 9a, u ponedjeljak 03.04.2023. godine, od 09:30 do 13:00.

Cijena jednog sata supervizije po supervizantu iznosi: za edukante 30 KM (15 eura); za diplomirane psihoterapeute redovne članove našeg instituta 50 KM (25 eura), za ostale kolege i kolegice 70 KM (35 eura).

U cijenu je uključena potvrda izdata od strane BHIDAPA-EAPTI, o realizovana 4 sata supervizije, ili 4 CPD sata supervizije za diplomirane psihoterapeute.

Detalji o načinu plaćanja dobivaju se nakon prihvaćene prijave.

Obavezna je Online prijava.

Prijaviti se možete do nedjelje 02.04.2023.

Broj mjesta je ograničen (max 8), a registracija zainteresovanih edukanata-supervizanata će biti vođena po redoslijedu prijava.

Prednost imaju edukanti našeg Trening Instituta.

Dobro nam došli!

Edukacijski odbor