Najava modula na temu: Adolescencija i seksualno zdravlje, Ass. dr.sc. Goran Arbanas, dr. med., psihijatar i psihoterapeut, FECSM

Poštovane kolegice i kolege,

nastavljamo sa našom E edukacijom putem Zoom platforme.

Modul na temu: Adolescenija i seksualno zdravlje, održat će se od 15.5.do 17.5. 2020. godine

Modul će voditi expert ove oblasti, Ass. dr.sc. Goran Arbanas, dr. med., psihijatar i psihoterapeut, FECSM, Predsjednik Hrvatskog društva za seksualnu terapiju-Klinika za psihijatriju Vrapče.

Modul je obavezan dio edukacije i otvoren za edukante prve i četvrte edukacijske godine, edukacijskog programa iz oblasti integrativne dječje i adolescentne psihoterapije.

Tokom modula, kroz teorijski prikaz, primjerima iz prakse, rad u malim grupama i plenarnim diskusijama,  sudionici će steći znanja i vještine potrebne za razumijevanje i psihoterapijski tretman.

Održavanje modula: E edukacija putem Zoom platforma

Dinamika rada:

15.5.2020. Petak -> 17:00 – 20:30,

16.5.2020. Subota -> 10:00 – 15:30,

17.5.2020. Nedjelja-> 10:00 – 11:30 (11:45)

S uvažavanjem!