Nastavljamo sa edukacijom- treningom Virtualne krizne intervencije “Ovdje & Sada”, u saradnji sa UNICEF-om BiH

U cilju doprinosa, zaštiti i smanjenju negativnog uticaja trenutne zdravstvene krize na mentalno zdravlje i dobrobit djece, adolescenata i njihovih roditelja,  u saradnji sa UNICEF-om, uz podršku USAID-a i nadležnih ministarstava, nastavljamo sa edukacijom- treningom Virtualne krizne intervencije “Ovdje & Sada”.

Do sada je obuhvaćeno 75 stručnjaka iz područja zdravstva, socijalne zaštite, odgoja i obrazovanja iz Bosne i Hercegovine.  Cilj edukacije je osnaživanje stručnjaka u primjeni Virtualnih kriznih intervencija, u pružanju podrške i tretmana djeci, adolescentima i njihovim roditeljima u svrhu zaštite i ublažavanja negativnih posljedica zdravstvene krize izazavane pandemijom koronavirusa, na mentalno zdravlje i dobrobit djece.

Edukacija-trening omogućava kreiranje platforme multidisciplinarnih i intersektoralnih timova u BiH za pružanje virtualnih kriznih intervencija i tretmana, sada i u buduće u stanjima krize.

Cilj platforme je jačanje povezanosti stručnjaka različitih disciplina koji se u svakodnevnom profesionalnom okruženju susreću sa djecom, mladima i njihovim roditeljima, jačanje sistema primarne i sekundarne prevencije, razvijanje i prilagođavanje na nove tehnologije i online usluge, učinkovitije komuniciranje o potrebi brige za psihološko zdravlje, razmjena informacija, istraživanja, edukacija stručnjaka, koordiniranje dostupnih resursa, te identificiranje i pružanje adekvatne zaštite i podrške djeci u riziku, praćenje i pravovremeno intervenisanje.

Nastavljamo dalje. Novi ciklus počinje 12.03. 2021. godine. Radujemo vam se!

Veliko hvala našim partnerima,  saradnicima, predavačima, kolegama i koleginicama.

S uvažavanjem,

Stručni tim i saradnici BHIDAPA-e