Obavijest o prijemu novih članova tima BHIDAPA

Edukacijski odbor Evropski Akreditovanog Psihoterapijskog Trening Instituta, BHIDAPA, zvanično, a od jula 2023, obogaćen i osnažen stručnim saradnicama u edukaciji i individualnim terapeuticama za edukante: dipl. psih. Mirelom Hadžić, KBT, psihoterapijskom savjetnicom za djecu i adolescente, diplomantica postdiplomskog edukacijakog programa integrativne psihoterapije za djecu i adolescente, dr. Katarinom Višić, REBT i ECIP integrativnom psihoterapeuticom za djecu i adolescente,  dipl. psih. Dželilom Mulić Čorbo, ECP sistemska porodična psihoterapeutica i supervizorica te dipl. ped. Jelenom Subasić EIATSCYP integrativnom psihoterapeuticom za djecu i adolescente.
Jednako smo ponosni i radosni da nam se pridružila i MA Mila Gračanin, profesorica, konsultantica i savjetnica, u svojstvu Koordinatorice za kulturu i PR, BHIDAPA Asocijacije tri centra: Edukacijskom, Terapijskom i Istrazivačkom.

Dobro došle u naš nacionalni i internacionalni tim!

Više o edukacijskom odboru