Organizacioni odbor Kongresa, uz fotografije sa Kongresa, zahvaljuje se dragoj djeci, mladima i roditeljima, kolegama i kolegicama i svim učesnicima na aktivnom ušeću u kreiranju mjesta istinskog susreta

Dragi učesnici Kongresa,

Još uvijek asimilujemo bogatsva iskustava, znanja i posvećenosti koje smo djelili tokom Kongresa.  Poruke koje nam svakodnevno stižu, raduju nas i govore da smo zajedno kreirali mjesto istinskog susreta. Zahvalni smo što ste bili dio ovog Kongresa i sa nama kreirali mjesto susreta različitih disciplina, institucija, organizacija i pojedinaca čiji je cilj očuvanje zdravlja i dobrobiti djece i adolescenata. Vjerujemo da će znanja, poznanstva stvorena i ojačana tokom Kongresa biti usmjerena na odgovorno djelovanje u zaštiti djece i adolescenata.

Organizacioni odbor tokom Kongresa je u svim sesijama bilježio zaključke koji su u konačnici, na ceremoniji zatvaranja Kongresa, predstavljeni od strane Predsjednica Kongresa, prof. dr. med. sc. Dubravka Kocijan Hercigonja.

Zaključke Kongresa možete naći na linku https://congress.psychotherapy.ba/wp-content/uploads/2019/07/zakljucci-kongres.pdf .

Na linku https://youtu.be/bbWKP22do54 mozete pogledati i Aftermovie koji smo pripremili za vas.

Do sljedećeg susreta uživajte u fotografijama, koje je fotograf Kemal Konaković zabilježio, koje smo za vas izdvojili.

Fotografije, po danima, možete naći na linkovima:

Dan 1: https://photos.app.goo.gl/YKT1oExm8Z9e6uct9
Dan 2: https://photos.app.goo.gl/wikQmJvvosg3pnpk7
Dan 3: https://photos.app.goo.gl/tFeyRYfrFFEToWoH7
Dan 4: https://photos.app.goo.gl/dk6hxTPeWrRbVo2t8

“Čini nam se značajnim da kroz ovaj Kongres pošaljemo poruku da kroz odgovoran odnos s ljubavlju i sa poštovanjem njegujemo djete, a kroz njega i Čovječanstvo! Nadamo se da je Kongres kreirao mjesto istinskog susreta koji je potaknuo odnos povjerenja i ljubavi.” predsjednica organizacionog odbora Kongresa, dr.sc. Mirela Badurina