Osmi modul- Važnost održavanja mentalnog zdravlja kod profesionalaca koji rade u krizi

Predavač: Dipl. Psiholog Sabina Zijadić Husić, geštalt i integrativni dječiji i adolescentni psihoterapeut
Dr. sc. Mirela Badurina, psihoterapeut i supervizor

Sindrom profesionalnog sagorijevanja je niz simptoma povezanih sa emocionalnim,
kognitivnim i bihevioralnim reakcijama na visoke zahtjeve posla. Pomagači, sva zanimanja
vezana za pružanje pomoći ljudima su posebno izloženi profesionalnom sagorijevanju, rad u
krizi i primjena kriznih intervencija je visoki rizikofaktor za razvoj sindroma profesionalnog
sagorijevanja. U kreiranju edukacijskog programa Virtual crisis interventions Here and Now,
je osmim modulom imao za cilj prevenciju sindroma profesionalnog sagorijevanja.