Priručnik: “Dječija duša treba da se sluša”

Ponosni smo na zajedništvo, koje je rezultiralo Priručnikom za interdisciplinarnu mrežu stručnjaka: Dječija duša treba da se sluša, koji je promoviran na Konferenciji održanoj 28.11.2022. godine. 🤝

📚 Priručnik je dio aktivnosti realizovanih kroz projekat Interdisciplinarna mreža stručnjaka “Ovdje&Sada”.

❣️Izrađen je sa željom da bude dodatna podrška stručnjacima koji se u svakodnevnom radu susreću sa djecom, mladima i njihovim obiteljima u daljim stremljenjima očuvanja mentalnog zdravlja djece i mladih. Namjenjen je i roditeljima, kao i svima vama koji ste zainteresovani za zdravlje i dobrobit djece.

Recenzent: Prof. dr. sc. Vera Daneš Brozek

Autori (abecednim redoslijedom): Azra Arnautović, Dubravka Kocijan Hercigonja, Goran Arbanas, Gordana Buljan Flander, Mia Roje Đapić, Mirela Badurina, Mirjana Graovac, Ranka Kalinić, Sabina Zijadić Husić, Tatjana Stefanović Stanojević

📬 Priručnik se može preuzeti besplatno online. Dostupan je na latiničnoj i ćiriličnoj verziji i potičemo vas na korištenje i dijeljenje ➢ Preuzmi priručnik

Velika zahvala našem partneru UNICEF-u BiH uz podršku EU, na ukazanom povjerenju i saradnji, bez kojeg implementacija projektnih aktivnosti i izdavanje ovog Priručnika ne bi bila moguća.

Hvala nadležnim ministarstvima koji su svojim saglasnostima podržali realizaciju Projekta: Federalnom ministarstvu zdravstva, Ministarstvu zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske, Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike, Federalnom ministarstvu obrazovanja i nauke i Vladi Brčko distrikta BiH – Odjelu za obrazovanje

Posebna zahvala (ko)autorima, koji su se rado odazvali i koji su svojim znanjem i vještinama obogatili module i Priručnik, stručnom timu BHIDAPA-e, fotografu i adolescentkinji koja nam je ustupila fotografiju za naslovnu stranu Priručnika, glavnom uredniku, dizajneru i svim našim kolegicama i kolegama Interdisciplinarne mreže stručnjaka „Ovdje&Sada“

Zahvaljujemo se svima koji su sa nama na putu zaštite i dobrobiti djece i mladih.