Promocija / BiH dobila prvu generaciju diplomiranih dječjih i adolescentnih psihoterapeuta – Radiosarajevo.ba

27. 09. 2017. u 07:53:00Radiosarajevo.ba

Svečana promocija Prve generacije diplomiranih dječjih i adolescentnih integrativnih psihoterapeuta u Bosni i Hercegovini bit će održana 30. septembra u 17:30 sati na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu – E-Net centar.

Bosanskohercegovačka integrativna dječja i adolescentna psihoterapijska Asocijacija – BHIDAPA, pokrenula je u 2015. godini prvi akreditirani europski edukacijski program na području BiH iz dječje i adolescentne integrativne psihoterapije i savjetovanja.

Program je pokrenut u suradnji sa Institutom D.O.M.iz Hrvatske i EIATSCYP-om (European Interdisciplinary Association for Therapeutic Services for Children & Young People), a u skladu sa europskim standardima i preporukama WHO(World Health Organization).

Potrebu za ovakvim edukacijskim programom pokazali su zabrinjavajući nalazi istraživanja koja govore da skorosvako četvrto dijete rane adolescentne dobi pati i pod visokim je rizikom da razvije mentalne poremećaje, a izvještaji govore da je najveći deficit profesionalaca iz oblasti mentalnog zdravlja djece i adolescenata.

Rezultati jasno naglašavaju da je potrebno jačanje javne svijesti o zdravom razvoju djeteta, te je razvoj adekvatnih preventivnih akcija u ovoj životnoj dobi vrlo značajan, a prije svega edukacija kadra iz oblasti psihijatrije i psihoterapije razvojne dobi.

Europski licenciran edukacijski program osposobio je kandidate za stjecanje profesionalnih, istraživačkih i akademskih iskustava s posebnim naglaskom na kliničke vještine.

Predavači u edukaciji su svjetski priznati stručnjaci iz područja neuropsihijatrije, psihologije, socijalnog rada, obiteljskih konstalacija, psihoterapije iz: Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Srbije, Francuske, Slovenije, Velike Britanije i Malte.

Ispitnu komisiju koju čine prof. dr. Dubravka Kocijan Hercigonja, neuropsihijatar i integrativni psihoterapeut za djecu i mlade-mentor; prof. dr. Vera Daneš Brozek, dječji neuropsihijatar i psihodinamski psihoterapeut i doc. dr. Lidija Pecotić, psiholog i geštalt psihoterapeut, predstaviti će, nakon uspješno odbranjenog završnog ispita Prvu generaciju diplomiranih dječjih i adolescentnih integrativnih psihoterapeuta u Bosni i Hercegovini, koju čine: Azra Arnautović, Belma Žiga, Đana Lončarica, Mirela Badurina, Mirjana Gavrić – Hopić, Sabina Zijadić – Husić, Selma Gaši, Senka Čimpo i Srebrenka Hota. 

Dijete je budućnost društva! Odgajati i educirati dijete, biti u odnosu sa mnogo ljubavi, uvažavanja i jasnim granicama je najveći izazov za svakog roditelja, nastavnika, stručnjaka i društva u cjelini.

Vodeći se pojedinačnim i društvenim odgovornostima za očuvanje i unaprijeđenje zdravlja i dobrobiti djece i mladih, želja stručnjaka je da kroz rad BHIDAPA-e, razvijamo interdisciplinarnu suradnje sa profesionalcima, domaćim i inozemnim srodnim Udrugama, Institutima i Institucijama koje se bave djecom i mladima, te da razvijamo jedinstvene standarde u cilju najboljeg interesa djeteta.