Supervizija supervizora – 4 CPD sata

BHIDAPA – Evropski Akreditovan Psihoterapijski Trening Institut u sklopu obaveznih sati kontinuiranog profesionalnog usavršavanja (CPD) organizuje sate supervizije za supervizore.

Superviziju u grupi u trajanju od 4 sata, vodit će Prof. dr. sc. Goran Arbanas, psihijatar, psihoterapeut, redovni predavač u našem Trening Institutu i akreditovan supervizor.

Supervizija će se održati u Startup studiju, Maršala Tita 54/II, u nedjelju 02.04.2023. godine, od 15:30 do 19:00.

Cijena jednog sata supervizije po supervizantu iznosi: za redovne članove našeg Trening Instituta 35 eura (70 KM), a 45 eura (90 KM) za diplomirane supervizore.

U cijenu je uključena potvrda izdata od strane BHIDAPA-EAPTI, o realizovana 4 CPD sata supervizije supervizora.

Detalji o načinu plaćanja se dobivaju nakon prihvaćene prijave.

Obavezna je Online prijava.

Prijaviti se možete do subote 01.04.2023.

Broj mjesta je ograničen (max 6), a registracija zainteresovanih supervizora će biti vođena po redoslijedu prijava.

Dobro nam došli!

Edukacijski odbor