Supervizije supervizora sa prof.dr.sc. Gordanom Buljan Flander

U petak, 29.06.2018. u prostorijama BHIDAPA-e, održan je drugi ciklus supervizije supervizora u sklopu Edukacijskog programa za supervizore kojeg BHIDAPA realizira u suradnji sa IPSA – Institute for Integrative Psychotherapy and Counselling, Ljubljana i EUROCPS – European Centre for Psychotherapeutic Studies.

Prva generacija polaznika ovog programa imala je priliku razmijeniti mišljenja i iskustva, te predstavi svoj supervizijski rad sa jednom od supervizorica edukacije, prof. dr. sc. Gordani Buljan Flander. Edukanti su dobili priliku da kroz supervizijski rad u grupi iznesu svoje dileme u svakodnevnom radu. Kao i uvijek do sada to je bila prilika za unaprjeđenje postojećih, ali i stjecanje novih znanja i vještina. Hvala prof. dr. sc. Gordani Buljan Flander na superviziji i podršci supervizantima na njihovom putu razvoja identiteta supervizora u psihoterapiji.