Tema današnjeg modula bila je gubitak i tugovanje

Modul na temu “Gubitak i tugovanje” u sklopu edukacije Virtualne krizne intervencije Ovdje&Sada, održala je naša draga doc.dr.sc. Bruna Profaca, klinički psiholog iz Poliklinike za zaštitu djece i mladih Grada Zagreba.

Osim teorijskog dijela, učesnici su imali priliku kroz praktičnu vježbu razvijati svoje vještine u tretmanu djece i mladih koje mogu prilagoditi i primijeniti u virtualnom intervencijama.

Hvala doc. dr. Bruni Profaci,  kolegama i kolegicama na zainteresiranosti i aktivnom učešću.

Projekat se realizuje u saradnji sa UNICEF-om BiH, uz podršku USAID-u i nadležnih ministarstava.

” Ne možeš spriječiti da ptice tuge slete na tvoje rame, ali možeš spriječiti da se ugnijezde u tvojoj kosi “. Kineska poslovica