U pripremi je 4. broj Interndisciplinarnog časopisa “PSYCHOTHERAPY IN ACHIEVING HEALTH AND WELL-BEING FOR CHILDREN AND YOUNG PEOPLE”

Drage kolegice i kolege,
u pripremi je 4. izdanje internacionalnog i interdisciplinarnog znanstveno-stručnog časopisa “PSIHOTERAPIJA U OČUVANJU ZDRAVLJA I DOBROBITI DJECE I MLADIH”.
Orginalne znanstveno-stručne radove, autori mogu poslati na email: zdravo@journal.bhidapa.ba do 21.11.2021. godine.
Pored radova koji su bili prezentirani na 2. Internacionalnom kongresu dječje i adolescentne psihoterapije i publikovani u knjizi sažetaka, i drugi autori mogu prijaviti rad koji će, nakon dvostruko slijepe recenzije, biti objavljeni u 4. izdanju u decembru 2021.
Ostali radovi, koji budu zadovoljili kriterije, biti će objavljeni u 5. izdanju, april 2022.
Više o uputama za autore, za pisanje radova možete naći ovdje
ISSN: 2637-2487 (online) journal.bhidapa.ba
S uvažavanjem,
urednički tim bhidapa inetrnacionalnog i inerdisciplinarnog časopisa
Dear colleagues,
the 4th edition of the international and interdisciplinary scientific-professional journal “PSYCHOTHERAPY IN ACHIEVING HEALTH AND WELL-BEING FOR CHILDREN AND YOUNG PEOPLE” is being prepared.

Original scientific and professional papers, authors can send to email: hi@journal.bhidapa.ba until 21.11.2021.
In addition to the papers presented at the 2nd International Congress of Child and Adolescent Psychotherapy and published in the Book of abstracts, other authors can submit papers that will, after a double-blind review, be published in the 4th edition in December 2021.
Other papers that meet the criteria will be published in the 5th edition, April 2022.

More about instructions for authors, for writing papers can be found here

ISSN: 2637-2487 (online) journal.bhidapa.ba

ISSN: 2637-2517 (print) bhidapa.ba/interdisciplinary-journal-print

Sincerely,
editorial team of bhidapa international and interdisciplinary journal