Modul 4: Osnovne intervencije u tretmanu adolescentkinja koje preživjele (seksualno) zlostavljanje: plan koordinirane brige; Etički principi i protokoli;

U petak 17.05.2024. održan je i četvrti modul na temu „Osnovne intervencije u tretmanu adolescentkinja koje preživjele (seksualno) zlostavljanje: plan koordinirane brige; Etički principi i protokoli;“ u sklopu šestog ciklusa projekta Interdisciplinarna mreža stučnjaka “Ovdje & Sada”: Zaštitimo Adolescentkinje, fokusirana na preventivne psihosocijalne aktivnosti i intervencije u tretmanu adolescentkinja koje su preživjele zlostavljanje sa fokusom na seksualno zlostavljanje.

Modul su vodile naše drage, evropski akreditovani treneri – prof. dr. sc. Gordana Buljan Flander, klin. psiholog, psihoterapeut, trener i sudski vještak za zlostavljanu i zanemarenu djecu i dr. sc. Mirela Badurina, integrativni psihoterapeut, integrativni
psihoterapeut za djecu i adolescente, trener, mentor i supervizor

Posebno bogatstvo ovog programa je mogućnost supervizijskog rada i podrška ličnom rastu i razvoju učesnika kroz grupne procese.
Projekat se sprovodi u saradnji sa UNICEF-om i uz saglasnosti resornih ministarstava.
Zahvaljujemo se našim dragim kolegama i kolegicama na ukazanom povjerenju i motivaciji tokom modula.