Primjena projektivnih tehnika *modaliteta* u virtualnim kriznim intervencijama i tretmanu djece, mladih i roditelja

Tema današnjeg modula imala je za cilj upoznati stručnjake s dostupnim preporukama, istraživanjima i online mogućnostima pružanja podrške mentalnom zdravlju djece tokom zdravstvene krize. Posebna pažnja posvećena je primjeni projektivnih tehnika u online  intervencijama i tretmanu djece i adolescenata. Učesnici su se upoznali sa Oaklander modelom tretmana, sticali i razvijali svoje vještine u korištenju dostupnim virtulanih projektivnih tehnika.

Modul su vodile dr. sc. Mirela Badurina i dipl. psiholog Sabina Zijadić Husić, psihoterapeutkinje i supervizorice.

Projekat Virtualne krizne intervencije „Ovdje&Sada“ realizuje se u saradnji sa UNICEF-om BiH, uz podršku USAID-a i nadležnih ministarstava.