Sedmi modul – Primjena projektivnih tehnika *modaliteta* u virtualnim kriznim intervencijama i tretmanu djece, mladih i roditelja

Predavač:

Dr. sc. Mirela Badurina, geštalt i integrativni psihoterapeut za djecu i adolescente,
supervizor

Sedmi modul edukacijskog programa „Here and Now“ usmjeren je na
značaj i upotrebu virtuelnih projektivnih tehnika-modaliteta u kriznim
intervencijama i tretmanu. Modul je obuhvatio preporuke za
učinkovite, usmjerene i dostupne psihosocijalne virtualne podrške,
upoznavanje učesnika sa projektivnim tehnikama u kriznim
intervencijama i tretmanu djece, adolescenata i njihovih roditelja, sa
posebnim osvrtom na virualne intervencije. Kroz modul je obuhvaćen
4-djelni model uz praktične alate i virtualne projektivne vježbe po
modelu Oaklander „Just and Now“, kroz lični rad, rada u malim
grupama, te demonstriranje korištenja virtualnih projektivnih modela
sa učesnicima. Govorilo se o značaju četverodjelnog Oaklander modela
i primjenu istog u kriznim intervencijama i tretmanu.