Treći modul – Krizne intervencije u radu s grupom i obitelji

Predavači:

mr.sc. Đana Lončarica, psihologinja, gestalt
psihoterapeutkinja, porodična sistemska psihoterapeutkinja,
integrativna psihoterapeutkinja za djecu I adolescente, supervizorica
u psihoterapiji

Treći modul edukacijskog modula „ Here and now“ odnosio se je na krizne
intervencije u grupnom radu s naglaskom na sažetu psihološku integraciju traume.
Također je obuhvatio specifične faze i postupke kriznih intervencija, ali i detaljan
opis faza i postupka u sprovođenju grupne sažete integracije traume, ulogu i zadatke
voditelja, moguće izazove i prepreke u radu, evaluaciju nakon postupka. Također u
ovom modulu ,poseban fokus je bio na online kriznim intervencijama i grupama koje
se rade online. Također obuhvaćen je rad sa obiteljima u kriznim situacijama, ali i
sprovođenje psihološke integracije traume u radu s djecom i adolescentima.