Ovdje & Sada biblioteka VKI

© Sva prava zadržava autor prezentacije.
Materijal može biti korišten isključivo u osobne edukacijske svrhe u sklopu edukacijskog modula za koje su pripremljene. Prezentacije je zabranjeno umnožavati, distribuirati i koristiti u druge svrhe, a svako kršenje smatrat će se grubim kršenjem Etičkog kodeksa BHIDAPA-e.

Grupa 1

Ovdje & Sada

Sadržaju mogu pristuputi isključivo edukanti koji pripadaju dotičnim grupama

Grupa 2

Here & Now

Sadržaju mogu pristuputi isključivo edukanti koji pripadaju dotičnim grupama

Grupa 3

Ovdje & Sada

Sadržaju mogu pristuputi isključivo edukanti koji pripadaju dotičnim grupama

Grupa 4

Ovdje & Sada

Sadržaju mogu pristuputi isključivo edukanti koji pripadaju dotičnim grupama