Članovi BHIDAPA-e

Članovi Asocijacije mogu biti:

 • Stalni članovi
 • Stalni članovi stručnog tima
 • Vanjski članovi – stručni saradnici tima
 • Stalni članovi edukacijskog tima
 • Članovi znansteno-stručnog tima
 • Članovi odbora djece, mladih i roditelja
 • Počasni članovi

Počasni članovi Asocijacije

Prof. dr. med. sc. Dubravka Kocijan-Hercigonja – Neuropsihijatar i integrativni psihoterapeut za djecu, adolescente i odrasle, supervizor, stalni član edukacijskog, stručnog i znanstvenog tima

Prof. dr. psih. sc. Gordana Buljan Flander – Klinički psiholog, integrativni psihoterapeut za djecu, adolescente i odrasle, supervizor, stalni član edukacijskog, stručnog i znanstvenog tima

Prof. dr. med. sc. Vera Daneš Brozek – Dječiji psihijatar, psihonalitičar, supervizor, stalni član edukacijskog, stručnog i znanstvenog tima

Prof. dr. med. sc. Mirjana Graovac  – dječji i adolescentni psihijatar, psihoanalitički psihodramski psihoterapeut, supervizor, stalni član edukacijskog, stručnog i znanstvenog tima

Prim. dr. Goran Čerkez, dopredsjednik organizacionog odbora i stalni član znanstveno-stručnog tima

Stalni članovi edukacijskog tima Asocijacije

 1. Mr. sci Joanna Hewitt Evans, Socijalni radnik, integrativni i geštalt psihoterapeut, supervizor
 2. Dr.sc. Vesna Hercigonja Novković, Defektolog, integrativni psihoterapeut
 3. Prof. dr. sc. Gregor Žvelc – Psiholog, TA, Integrativni psihoterapeut, EMDR, KBT
 4. Doc. dr. sc. Bruna Profaca, klinički psiholog
 5. Dr. sc. Maša Žvelc  – Psiholog, TA, Integrativni psihoterapeut, supervizor
 6. Prof.dr.sc. Goran Arbanas, dr.med., psihijatar, psihoanalitičar i seksualni psihoterapeut
 7. Prof. dr. sc. Vlasta Rudan, dr.med., dječji psihijatar, psihoanalitičar
 8. Prof. dr. sc. Vesna Vidović, dr. med, dječji i adolescentni psihijatar i obiteljski psihoterapeut
 9. Dr. sc. Mirela Badurina, geštalt, integrativni psihoterapeut za djecu i adolescente, supervizor
 10. Sabina Zijadić Husić, psiholog, geštalt, integrativni psihoterapeut za djecu i adolescente, supervizor
 11. Mr.sc. Đana Lončarica, psiholog, geštalt, sistemski porodični psihoterapeut, integrativni psihoterapeut za djecu i adolescente, supervizor
 12. Prof. dr. sc. Igor Krnetić, psiholog i KBT terapeut
 13. Prim. dr. Ranka Kalinić – dječiji psihijatar i psihoterapeut
 14. Mirela Hadžić, psiholog, KBT terapeut, dječji i adolescentni psihoterapijski savjetnik pod supervizijom
 15. Doc. dr. sc. Vildana Aziraj Smajić, spec. kliničke psihologije, KBT i EMDR pod supervizijom
 16. Prim. dr. Ranka Kalinić – dječiji psihijatar i psihoterapeut
 17. Prof. dr. sc. Mirjana Mavrak, pedagog-psiholog, geštalt psihoterapeut
 18. MA Jon Blend, socijalni radnik, Oaklander geštalt psihoterapeut za djecu
 19. Prof. dr. sc. Vesna Petrović, psiholog, integrativni psihoterapeut

Stalni i vanjski članovi stručnog tima Asocijacije

 1. Dr. zdrav. sc. Mirela Badurina – EAGT, ECP i EIATSCYP – Geštalt Psihoterapeut – Dječiji i Adolescentni Integrativni Psihoterapeut, Supervizor pod supervizijom i Principal trener
 2. Prof. dr. sc. Vera Daneš Brozek, dr. med, dječji psihijatar i psihodinamski psihoterapeut
 3. Sabina Zijadić Husić – EIATSCYP – Geštalt Psihoterapeut – Dječiji i Adolescentni Integrativni Psihoterapeut, Supervizor pod supervizijom, Trener u edukaciji
 4. Mr. med.sc. dr. Azra Arnautović – EIATSCYP – Grupni Analitičar Psihoterapeut – Dječiji i Adolescentni Integrativni Psihoterapeut, Supervizor
 5. Mirela Hadžić – Kognitivno-Bihevioralni Psihoterapeut i individualni psihoterapeut
 6. Mr. sc. Lejla Šabanagić Hadžić, magistra dječje i adolescentne psihijatrije i psihologije, klinički psiholog
 7. Mr. sc. Đana Lončarica, doktorantica zdravstvenih znanosti– EAGT, ECP i EIATSCYP – Geštalt i Obiteljski Psihoterapeut – Dječiji i Adolescentni Integrativni Psihoterapeut, Supervizor  i Trener u edukaciji
 8. Senka Čimpo – EAGT, ECP i EIATSCYP – Geštalt Psihoterapeut – Dječiji i Adolescentni Integrativni Psihoterapeut, Supervizor
 9. Jelena Subašić – Pedagog. Dječiji i Adolescentni Integrativni Psihoterapeut pod supervizijom
 10. Marija Pavlović – EAGT, Geštalt Psihoterapeut, Dječiji i Adolescentni Integrativni Psihoterapeut pod supervizijom
 11. Prof. dr. sc. Dubravka Kocijan Hercigonja, dr. med., dječji i adolescentni neuropsihijatar i integrativni psihoterapeut
 12. Prof. dr. sc. Gordana Buljan Flander, klinički psiholog, dječji i adolescentni Integrativni psihoterapeut
 13. Prof. dr. sc. Mirjana Graovac, dr. med., specijalnista dječji i adolescentni psihijatrije i psihoanalitičke psihoterapije
 14. Prof. dr. sc. Saida Fišeković, dr. med., neuropsihijatar i psihoterapeut

Stalni članovi Asocijacije

 1. Sven Badurina – Predsjednik Osnivačke Skuštine
 2. Denis Badurina – Softverska i web podrška
 3. Vladimir Žuržulović – Grafička-printing podrška
 4. Dipl. oec. Amela Konaković – Geštalt Psihoterapeut
 5. dipl. dizajner Amela Hadžimejlić, koordinator centra
 6. Selma Gaši – EAGT, ECP i EIATSCYP – Geštalt Psihoterapeut i KBT Pod Supervizijom – Dječiji i Adolescentni Integrativni Psihoterapeut, Supervizor pod supervizijom
 7. Belma Žiga – EIATSCYP, KBT i Dječiji i Adolescentni Integrativni Psihoterapeut
 8. Samra Džebić – Diplomirani Dječji i Adolescentni Integrativni Psihoterapeut – EIATSCYP
 9. Andrea Marić –  Diplomirani Dječji i Adolescentni Integrativni Psihoterapeu – EIATSCYP
 10. Aida Jerlagić –  Diplomirani Dječji i Adolescentni Integrativni Psihoterapeut – EIATSCYP
 11. Maja Kajtaz – Diplomirani Dječji i Adolescentni Integrativni Psihoterapeut – EIATSCYP
 12. Dr.sc. Nihada Čolić – Diplomirani Dječji i Adolescentni Integrativni Savjetnik – EIATSCYP
 13. Adisa Šuvalija –  Diplomirani Dječji i Adolescentni Integrativni Savjetni – EIATSCYP
 14. Mr. sc. Elma Omersoftić – Certificirani Psihoterapeut Transakcione Analize, Supervizor
 15. Mr. Lejla Hadžiahmić – Edukantica završne godine Dječije i Adolescentne Integrativne Psihoterapije
 16. Mr.sc. Iskra Vučina – Edukantica završne godine Dječije i Adolescentne Integrativne Psihoterapije
 17. Samira Kudić – Edukantica završne godine Dječije i Adolescentne Integrativne Psihoterapije
 18. Maja Džakula – Edukantica završne godine Dječije i Adolescentne Integrativne Psihoterapije
 19. Merima Špirtović – Edukantica završne godine Dječije i Adolescentne Integrativne Psihoterapije
 20. Amra Razman – Edukantica završne godine Dječije i Adolescentne Integrativne Psihoterapije
 21. Dr. Katarina Višić – REBT – Edukantica završne godine Dječije i Adolescentne Integrativne Psihoterapije
 22. mag. psych. Mia Roje Đapić – Edukantica završne godine Dječije i Adolescentne Integrativne Psihoterapije
 23. Tea Martinović – mag. psihologije – Edukacija KBT – Edukantica druge godine Dječije i Adolescentne Integrativne Psihoterapije
 24. Belma Šteta, mag. psihologije –Edukantica druge godine Dječije i Adolescentne Integrativne Psihoterapije
 25. Hanka Daul –mr.logoped – Edukantica druge godine Dječije i Adolescentne Integrativne Psihoterapije
 26. dr. Sanja Kaleba – psihijatar, TA psihoterapije- Edukantica druge godine Dječije i Adolescentne Integrativne Psihoterapije
 27. Miroslava Marjanović, psiholog – Edukantica druge godine Dječije i Adolescentne Integrativne Psihoterapije
 28. Zvjezdana Aličić, pedagog-psiholog  –Edukantica druge godine Dječije i Adolescentne Integrativne Psihoterapije